INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TÜRKİYE’DEKİ LOJİSTİK MERKEZLERİN ULAŞTIRMA BÖLGELERİ VE TAŞIMA ALTYAPILARINA GÖRE İRDELENMESİ

Lojistik merkezler hem ticaret hem de lojistik faaliyetler için önemli yapılar olması nedeni ile bu yapıların kurulacağı yerlerin seçimi de önem arz etmektedir. Bu nedenle çalışmada, Türkiye’de kamu yönetimi tarafından belirlenmiş olan tüm lojistik merkezlerin kuruluş yerleri konusu edilmiştir. T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen 21 adet lojistik merkez projesi yine aynı Bakanlık tarafından verilen taşımacılık yetki belgeleri ile söz konusu lojistik merkezlerin incelendiği bu çalışmada öncelikle lojistik merkezlerin en önemli gerekliliklerinden birisi olan taşımacılık altyapısı nitel ve nicel yeterlilikleri bakımından irdelenmiştir. Çalışma için gereken veriler resmi kuruluşlardan elde edilmiştir. Araştırma neticesinde Türkiye’de planlanan 21 adet lojistik merkezin, demir yolu ve kara yolu taşımacılığına dayalı oldukları ve daha çok kuru liman (terminal) niteliği taşıdıkları, Yurt içi ve bölgesel nitelikte oldukları gözlemlenmiştir.Keywords
Lojistik Merkez, Lojistik Köy, Türkiye’de Lojistik Merkezleri.

References