INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLAL ALGISININ ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Bu çalışmanın temel amacı, çalışanların psikolojik sözleşme ihlal algılarının örgütsel sessizlik üzerindeki etkisini incelemektir. Ankara ilinde faaliyet göstermekte olan ve paketli unlu mamuller üretimi yapan ulusal bir şirketin fabrikasında ve dağıtımında görevli 356 çalışana daha önceden belirlenen bir anket uygulanmıştır. Anket sonuçları ile yapılan analizler neticesinde elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Yapılan bu çalışma sonunda çalışanların psikolojik sözleşme ihlal algılarının, örgütsel sessizlikleri üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir.Keywords
Psikolojik Sözleşme İhlal Algısı, Örgütsel Sessizlik.

References