INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE SELFİE ALIŞKANLIĞI ÜZERİNE CİNSİYET BAĞLAMINDA BİR ARAŞTIRMA

Son zamanlarda gençler arasında hızlı bir biçimde giderek yaygınlaşan sosyal medya kullanımı ve selfie alışkanlığının üniversite gençliği üzerindeki yansımaları araştırmaya değer bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Konu geniş bir alan araştırmasını gerektiren boyutlar taşıdığından belli sınırlamaları zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle araştırmamız Tekirdağ’da bulunan Namık Kemal Üniversitesi öğrencilerini kapsamaktadır. Araştırmamızda nicel yöntemi ve anket tarama tekniği kullanılmıştır. Araştırmamız üniversitenin ana kampüsünde125’i kadın ve 116’sı erkek olmak üzere toplam 241 öğrenci üzerinde tesadüfi örneklem yöntemiyle uyguladığımız anket verilerine ve bu çerçevedeki gözlemlerimize dayanmaktadır. Araştırmamızın bulgularına göre öğrencilerin tamamı -bir kısmı aktif olmasa da- sosyal medya kullanmakta ve selfi paylaşımında bulunmaktadır. İnstagram en çok tercih edilen paylaşım ağıdır.Selfide büyük çoğunluk mutlu anlarını, sosyal medya profilinde ise kendi fotoğraflarını paylaşmaktadırlar.. Sosyal medya kullanımı ve buna bağlı olarak selfie alışkanlığı giderek bağımlılığa dönüşen bir seyir takip etmektedir. Cinsler arasında anket sorularına verdikleri cevaplar bakımından bazı farklılıklar öne çıksa bile çoğunlukla benzer tutumlar göstermektedirlerKeywords
öğrenciler, sosyal medya, selfie

References