INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


DİLBİLİMSEL YÖNTEM IŞIĞINDA OKTAY RİFAT’IN “AYNA, LAMBA VE GECE” ŞİİRİ

Oktay Rifat, arkadaşları Orhan Veli ve Melih Cevdet ile birlikte Garip akımının üç önemli temsilcisinden biri olarak anılmaktadır. Ancak şair, Garip akımından sonra şiir anlayışında köklü bir değişime gitmiş, imgeye ve dil’e yaslanan, modern bir şiirsel söylem geliştirebilmiştir. Bu çalışmada, Oktay Rifat’ın son dönemde yayımladığı ve farklı çağrışımlara açık şiirlerinden biri olan “Ayna, Lamba ve Gece” dilbilimsel yöntemin ilkelerinden yararlanılarak çözümlenmektedir. Oktay Rifat’ın 1976’da yayımladığı Çobanıl Şiirler adlı kitabın Kapı başlıklı bölümünde yer alan bu şiirin, bir yönüyle “açık yapıt” (“opera aperta”) olma özelliği taşıdığı görülmektedir. İncelememizde, şairin farklı yorumlara imkân veren bu şiirindeki geniş imgeler evreninin tutarlı ve yöntemsel bir okumayla ne gibi anlamlar doğurduğu sorusuna bir karşılık bulunmaya çalışılmıştır.Keywords
yerdeşlik, dilbilim, modern şiir, metafor

References