INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KARACASU ÇÖMLEKÇİLİĞİ

Bu çalışmada Karacasu ilçesinin coğrafi konumuna, Karacasu çömlekçiliğinin tarihi gelişimi, üretim süreci, kullanılan toprak, üretimi yapılan formlar, hammadde ve kullanılan araç gereçler ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Bunun yanı sıra Karacasu çömlekçiliğinin kendine has teknik özelliklerinden söz edilmektedir. Aydın ili Karacasu ilçesi çömlekçiliğinin devam etmekte olan üretim örneklerinin görsel ve teknik özelliklerinin belirlenerek yayınlanmasını sağlamak amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Söz konusu çalışma, alan araştırmasından elde edilen verilerin derlenmesiyle oluşturulmuştur. Konu ile ilgili basılı ve dijital kaynak incelemesi, alan araştırmasından kaynak kişi anlatımı, üretilen çömlekler dikkate alınarak Aydın ili Karacasu ilçesi çömlekçiliğinin gelişimi üzerinde durulmuştur ve çömlekçiliğin gelecek nesillere taşınabilmesi adına çözüm önerileri yer almaktadır.Keywords
KARACASU ÇÖMLEKÇİLİĞİ, KARACASU, ÇÖMLEKÇİLİK, SERAMİK

References