INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ENDÜSTRİ 4.0; MUHASEBE EĞİTİMİNE VE MUHASEBECİLİK MESLEĞİNE YANSIMALARI

ÖZET Üretim faaliyetlerinde digitalleşme ve yapay zekanın ön plana çıkması olarak ifade edilen endüstri 4.0 kavramı, ilk olarak Almanlar tarafından Hannover fuarında dillendirilmiş ve her alanda beklenen bu yeni devrime karşı farkındalık yaratmıştır. İktisadi aktörlerin yapısal olarak etkileneceği ve değişimin kaçınılmaz olacağı bu süreçte, iş kollarında çalışan bireylerin ve mesleklerin değişimden etkileneceği öngörülmektedir. Önceki sanayi devrimlerinde mesleklerin yeniden yapılandırılması sonucunda istihdam kayıplarının önüne geçilmiştir. Şimdiye kadarki süreçte makineleşmenin etkisiyle daha çok fiziki işler yapan mavi yakalılar etkilenmişti. Endüstri 4.0 ile beklenen yapay zekâ teknolojilerindeki gelişmeler ise daha çok zihinsel işleri yapan beyaz yakalıları endişeye sevk etmektedir. Ancak bu konuda beklenenin aksine yapay zekâ gelişiminin insan faktörüne olan ihtiyacı daha da artıracağı yönündedir. İnsan organik zekâsına yapay zekânın eklemlenmesi ile artırılmış zekâ (augmented intelligence) yaklaşımı ortaya çıkmakta ve insana olan ihtiyacın önemi vurgulanmaktadır. Bu çalışmada, endüstri 4.0 ile birlikte kullanılacak olan yapay zekâ teknolojilerinin ve üretim faaliyetlerindeki yapısal değişimin genel etkileri ele alınmış ve özelde muhasebe eğitimine olan etkilerinin sonucunda muhasebe mesleğinin geleceği ile ilgili öngörülen değişimlere vurgu yapılmıştır. Bu bağlamda muhasebe eğitiminin beklenen yeni devrime ayak uyduracak yeni ders müfredatlarıyla öğretilmesi ve klasik muhasebecilik mesleğinin endüstri 4.0 la birlikte “muhasebe veri bilimcisi” olarak dönüşümünün kaçınılmaz olacağı ifade edilmiştir.Keywords
Endüstri 4.0, muhasebecilik mesleği

References