INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ALTERNATİF TURİZM UYGULAMALARI BAĞLAMINDA MALAY DÜNYASINDA İSLAMİ TURİZM: AÇE ÖRNEĞİ’NE KISA BİR BAKIŞ

Sosyolojik bir olgu olarak din, toplumsal yaşamda bireylerin birçok davranışına kaynaklık etmektedir. Din, siyasal tercihlerden boş zamanların değerlendirilmesine kadar geniş bir alanda bireylerin tercihlerinde belirleyicidir. Bu çalışmada, adalar ülkesi olan Endonezya Cumhuriyeti’nin otuz üç eyaletinden biri, Sumatra Adası’nın kuzeyindeki ‘Mekke Kapısı’ (Serambi Mekkah) unvanıyla da anılan Açe Eyaleti’ndeki ‘İslami turizm’ olgusu ele alınmakta ve sosyolojik bakış açısıyla din olgusunun turizm tercihleri üzerine etkisi üzerinde durulmaktadır. İnanç turizmi ve helal turizm gibi kavramlarla birlikte anılan İslami turizm, bölgenin tarihi, kültürel ve dini yapılaşması ile bunun felsefi ve sosyolojik arka plânıyla da dikkat çekmektedir. Erken dönemlerden itibaren bölgesel güç niteliği taşıyan çeşitli devletlerin ortaya çıktığı Açe Takımadalar’ın İslamlaşma süreçlerinde rol oynamıştır. Bu topraklar üzerinde yetişen şahsiyetler İslami bilimlerin çeşitli alanlarında eserler vermiş, bölgenin Malay dünyası İslam kültür ve medeniyetinin gelişmesinde rol oynamışlardır. El yazma eserler, camiler, türbeler, sultan mezarlıkları gibi kültür, sanat ve mimari alanındaki varlıkların özgünlüğü, Açe’yi günümüzde bölgedeki diğer benzeri yerler arasında alternatif bir İslami turizm merkezlerinden biri haline getirmektedir.Keywords
İslami turizm, Açe, Malay dünyası, Serambi Mekkah.

References