INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


LOJİSTİK YÖNETİMİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI VE ENTEGRE LOJİSTİK: TÜRKİYE’NİN ENTEGRE LOJİSTİKTE GENEL DURUMUNUN İRDELENMESİ VE GELECEĞİNE BAKIŞ

Bu çalışmada, pazarların globalleşmesiyle mal ve hizmetlerin güvenli ve hızlı bir şekilde ulaştırılması önem arz eden, dolayısıyla da bütün dünyada önemli bir alan haline gelen lojistiğe kavramsal olarak yaklaşılmış ve temel faaliyetlerine değinilmiştir. Ayrıca lojistik sektöründe son yıllarda gelişen dış kaynak kullanımı, dış kaynak kullanımıyla ortaya çıkan üçüncü parti lojistiği ve dördüncü parti lojistiği kavramları ile taşımacılıkta ulusal ve uluslararası boyutta gelişen entegre lojistik ele alınmıştır. Entegre lojistikte özellikle kombine taşımacılığın büyük payı, Ülkemizin kombine taşımacılıktaki kapasitesi ve ticari olarak yük taşımacılığındaki durumu, bir takım istatistiki veriler ışığında irdelenmiştir. Ülkemizin, coğrafi konumu açısından önemli stratejik avantajlara sahip olmasına karşın, kombine taşımacılıkta kapasitesinin altında bir gelişme gösterdiği görülmüştür. Sahip olduğumuz avantajlar da göz önünde bulundurularak, ulusal ve küresel gelişmelere paralel olarak kombine taşımacılığın geliştirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.Keywords
Lojistik, , Dış kaynak Kullanımı, Entegre Lojistik

References