INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


İPEK YOLU TURİZM PROJESİ KAPSAMINDA KAPADOKYA’DA YER ALAN KERVANSARAYLARIN TURİZME KAZANDIRILMASI

ÖZET Orta Çağ’da Çin’den başlayarak Asya’yı geçip Anadolu ve Akdeniz’i gezdikten sonra Avrupa’da son bulan İpek Yolu, dönemin en önemli ticaret yoludur. Adını en önemli ticari mallarından olan “ipek” ten almıştır. İpek yolu dönemin sadece ticaret yolu değil, aynı zamanda yol üzerinde yaşayan kültürlerin, ırkların, dinlerin de taşınmasında ve kaynaşmasında rol oynamıştır. Alternatif yolların çıkmasıyla önemini yitirmiş olsa da günümüzde tekrar gündeme gelmiştir. Günümüzde Kültür ve Turizm Bakanlığı turist tercihlerinin değişmesi, turizmin çeşitlenmesi ve tüm yıla yayılması, turizmin tüm illerde işlev kazandırılması amacıyla birçok proje yürütmektedir. Bunlardan biri de “İpek Yolu Han ve Kervansarayların Turizme Kazandırılması” projesidir. Projede kültürel mirasımızın en önemli unsurlarından ve çoğu doğaya, çevreye yenik düşmüş olan han ve kervansarayların korunması ve tarihi İpek Yolu’nun canlandırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda yapılan ön çalışmada yapılacak tur güzergâhında yer alan 11 kervansaray belirlenmiştir. Bu kervansaraylardan dördü Kapadokya Bölgesi içerisinde yer almaktadır. Kapadokya Bölgesi, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri ve Niğde illerini kapsamaktadır. Projede Aksaray il sınırı içerisinde Sultan Hanı, Alay Han ve Ağzıkara Han; Nevşehir il sınırı içerisinde Sarı Han yer almaktadır. Bu çalışmada İpek Yolu’nun tarihsel gelişimi, Kapadokya Bölgesi’nde yer alan bu dört kervansarayın durumu ve turizme kazandırılmasına dair önerilerde bulunmak amaçlanmıştır.Keywords
Anahtar Kelimler: İpek Yolu, Kapadokya Bölgesi, Kervansaray, Nevşehir, Aksaray.

References