INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


SAĞLIKTA KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI (PPP) MODELİ: İNGİLTERE VE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI

Özelleştirme politikalarının öncülüğünde İngiltere başta olmak üzere kamu özel ortaklığı/işbirliği modelinin uygulanmasına geçilmeye başlanmıştır. Bu model ile kamu ve özel kuruluşlar arasındaki keskin sınırlar ortadan kaldırılmıştır. Devletin hizmet sunma politikası ile özel sektörün kar elde etme amaçlarını uyumlaştırarak birleştirme hedeflenmektedir. İngiltere’de kamu ile özel sektör işbirliklerinde devletin görevi, işletmelerin rekabet edebilecek düzeyde, kurumsal ve yasal açıdan eksiksiz olarak devam etmesini sağlamaktır. Kamu özel ortaklığı uygulaması Türkiye’de de özel sektörün atıl sermayesini ülke içinde yönlendirmek ve sermaye etkinliğini gerçekleştirmek amacıyla “entegre sağlık kampüsleri” ve “şehir hastaneleri” şeklinde uygulamaya geçilmeye başlanmıştır. İngiltere ve Türkiye bu model konusunda benzerliklerinin yanı sıra bazı farklılıklar barındırmaktadır. Kamu özel ortaklığı uygulaması İngiltere için oldukça eski ve yaygın bir uygulama iken, Türkiye için yenidir. Ayrıca ülkemizde bu konuda birçok yasa ve yönetmelik bulunurken İngiltere hukukunda sınırlı sayıdadır.Keywords
Kamu Özel Ortaklığı, İngiltere ve Türkiye

References