INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TARIMSAL FAALİYETLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ; BOBİ FRS VE TMS41 ÇERÇEVESİNDE TEORİK İNCELEME

Tarımsal faaliyetlerin muhasebeleştirilmesinde tarım işletmelerince uygulanması gereken TMS41 Standardı ile Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı bölüm 7’de düzenlenen Tarımsal Faaliyetler konusunun incelenmesi ve karşılaştırılması, bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS), Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Finansal Raporlama Standartlarını (TFRS) uygulayan kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar (KAYİK’ler) dışında bağımsız denetime tabi diğer işletmelerin münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında uygulanacak olup, 1 Ocak 2018 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere, 29 Temmuz 2017 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. TMS/TFRS’ler ile uyumlu, daha sade bir dille kaleme alınmış olan BOBİ FRS’de, 7. Bölümde tarımsal faaliyetlerin muhasebeleştirilmesi düzenlenmiştir. BOBİ FRS kapsamında canlı varlıkların ölçümünde maliyet yöntemi veya gerçeğe uygun değer yöntemlerinden biri kullanılabilirken TMS 41’de ise canlı varlıklar gerçeğe uygun değerin güvenilir olarak ölçülemediği durumlar hariç olmak üzere, gerçeğe uygun değerlerinden satış maliyetleri düşülmek suretiyle ölçülmektedir. TMS/TFRS’ler ile karşılaştırıldığında, BOBİ FRS’nin bazı yönleriyle benzerlik arz etmekle birlikte, genel olarak daha basitleştirilmiş hükümler içermektedir.Keywords
Bobi ufrs, tms, tarımsal faaliyetlerin muhasebeleştirilmesi

References