INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


PAY SENEDİ PİYASASI İLE TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK VE EŞBÜTÜNLEŞME İLİŞKİLERİ: BORSA İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA

Tüketicilerin ekonomik gidişat ile ilgili beklentileri ekonominin geleceğini belirli düzeyde öngörmektedir. Buna karşın tüketicilerin ekonomi ile ilgili beklentilerinin hisse senedi getirilerini etkileyip etkilemediği veya tersi yöndeki ilişkiler ayrı bir merak konusudur. Yapılan bu çalışma ile Türkiye’de 2004 yılından itibaren yayınlanmaya başlanan Tüketici Güven Endeksi ile BIST 100 endeksi ilişkisi incelenmiştir. Çalışmada Türkiye İstatistik Kurumu ve T.C. Merkez Bankası’dan elde edilen veriler ile nedensellik ve eşbütünleşme ilişkileri araştırılmıştır. Analizlerde Engle-Granger Eşbütünleşme, Johansen Eş bütünleşme ve Granger Nedensellik analiz yöntemleri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda yönünün BIST 100’den TGE’ye doğru olduğu tek taraflı bir ilişki tespit edilmiştir. Bunun anlamı BIST 100 endeks değerinin artması veya azalması tüketici güveninin artmasının veya azalmasının bir Granger nedenidir. Ayrıca seriler arasında uzun vadeli eşbütünleşme ilişkisi tespit edilmiştir. Bu sonuç serilerin uzun vadede birlikte hareket ettiklerini göstermektedir.Keywords
Tüketici Güven Endeksi, BIST100, Nedensellik Analizi, Eşbütünleşme Analizi

References