INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


BİLECİK KENT HALKININ REKREASYONEL EĞİLİM VE TALEPLERİNİN BELİRLENMESİ

Bu makale, rekreasyonel talep ve eğilimler konusunda yerel halkın algılarını araştırmaktadır. Çalışma alanı Bilecik Şehri’dir. Araştırmada veriler yerel halka uygulanan anketler aracılığıyla toplanmıştır. Anketler, Mart 2017 ve Nisan 2017 tarihlerinde kolayda örneklem yöntemi ile seçilen 300 yerel sakine uygulanmıştır. Anket sonuçlarına göre; yerel halkın başlıca rekreasyonel eğilimleri; evde dinlenme, kafe-restoranlarda vakit geçirme, mesire alanlarına gitme ve alışveriş yapmadır. Katılımcıların %83.3’i kentteki rekreasyonel olanakları yeterli bulmamıştır. Katılımcılar çeşitli rekreasyonel aktiviteler yapmak için en çok Eskişehir ve Bursa’ya gittiklerini belirtmiştir. Parklar, mesire alanları, manzara kaynakları, sinema, restoranlar katılımcıların öne çıkan rekreasyonel talepleri arasındadır. Bilecik şehrinde rekreasyonel olanaklar oldukça kısıtlıdır. Tesis ve olanakların arttırılması kentte hem ekonomik canlanmaya yol açacaktır hem de kent halkına çeşitli yönlerden fayda sağlayacaktır.Keywords
Rekreasyon, kentsel rekreasyon, rekreasyonel eğilim, rekreasyonel talep, Bilecik

References