INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


BERAT ŞEYH HASAN HALVETİ TEKKESİNDEKİ RESİMLİ BEZEMELER

Bu çalışmada Arnavutluk’taki Berat şehrinde Osmanlı Döneminden kalan yapılardan birisi olan Şeyh Hasan Halveti Tekkesinin iç mekânında bulunan resimli bezemelerin incelenmesi amaçlanmıştır.

Tekke, şehir merkezindeki Mangalem Mahallesinde Sultan Beyazid Camisinin içerisinde bulunduğu bahçenin doğu kısmında yer almaktadır. Tekke’deki resimli bezemeler, yapının iç duvar yüzeyleri üzerinde panolar içerisinde bulunmaktadır. Sıva üzerine fresko tekniği ile gerçekleştirilmiş olan bezemelerde barok dönemi etkilerini açıkça görmek mümkündür. Bunun yanında tavan, mahfil, kapı ve pencerelerinde ahşap üzerine edirnekarî tekniği, mihrapta mermer üzerine oyma ve kesme tekniği ile yapılmış olan bir süsleme programı mevcuttur. Bu yapıda bulunan resimli bezemeler, gerek işçiliği ve tekniği, gerekse dekoratif unsurlar açısından bölgedeki halk sanatının bir ürünüdür. Anadolu’daki uygulamaları ile büyük benzerlik gösteren resimli bezemeler Osmanlı sanatının Balkanlardaki önemli yapılarından birisi olarak kabul edilmesi gerekir.Keywords
Balkanlar, Arnavutluk, Berat, Duvar Resmi, Bezeme.

References