INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


PAZARLAMA ETİĞİNDE GÜNCEL SORUNLAR VE UYGULAMALAR

Etik, yeni bir kavram olmamakla birlikte, işletmelerde etiğe verilen önem gittikçe daha da artmaktadır. Özellikle son yıllarda işletmelerde etik çöküşlerin gündeme gelmesiyle, tüketicilerin işletmelere ve işletme yöneticilerine olan güvenleri sarsılmıştır. Dolayısıyla bu durum, en başta iş etiği konusu olmak üzere kurumsal yönetim ve kurumsal sosyal sorumluluk gibi konulara olan ilginin artmasına neden olmuştur. İşletme etiği söz konusu olduğunda etik ile ilgili ortaya çıkan sorunların ve yanlış uygulamaların çoğu pazarlama kavramı ile doğrudan ilişkilidir. Önceki yıllarda pazarlama etiği konusu yazında iş etiği başlığı altında incelenmiştir ve pazarlama etiğinin işletmelerde uygulanmasıyla ilgili sorunlar ve eleştiriler gündeme gelmiştir. Bu çalışma ile hedeflenen; etik kavramının tartışılıp, sorgulanması ve pazarlama uygulamalarında karşılaşılan etik sorunlar ile bu uygulamalara getirilen ve literatürde yer alan toplumsal eleştirilerin genel hatlarının çizilmesidir.Keywords
etik, pazarlama, işletme etiği, pazarlama etiği, iş etiği

References