INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


PİŞMİŞ TOPRAK YAPILAR

Bu çalışma, seramik ve mimarlık disiplinleri arasındaki ilişkiyi yeni bir bakış açısı ile incelemektedir. Malzeme ve tekniğe göre seramiğin biçim ve işlevi belirlendiği gibi, genellikle bir seramik eserin biçim olarak yapısı damalzemenin fiziksel özelliklerine göre şekillenmektedir. Bu nedenle seramik çamurunu malzeme olarak ele aldığımızda, mimari bir yapı oluşturmak için, seramik sanatında kullanılan mekanik, kimyasal ve termal özellikler göz önünde bulundurulmalıdır. Yeni bir yaklaşım konusu olan “Seramik Evlerin” dünya üzerinde yaklaşık olarak otuz uygulaması bulunmaktadır. Bu evlerin tasarım ve tekniklerini dünya üzerinde en fazla deneyimleyen kişiler, Nader Khalili ve Ray Meeker’dır. Bu çalışmada, seramikten yapılan binaların ve bunların uygulamalarında geliştirilen teknikler araştırılarak sunulmuştur. Seramik evlerin ilk örneklerini veren Kahalili’nin iki projesi, Meeker’in 7. Projesi: “Agni Jata”; Joseph Diliberti’nin Evi ve Octavio Mendoza Morales’in seramik evi örnekleri inceleniştir.Keywords
Toprak Yapı, Seramik, Mimarlık, Nader Khalili, Ray Meeker.

References