INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


BİZANS UYGARLIĞI’NDA GÜNLÜK YAŞAM, MEKÂN VE MOBİLYA

Günümüzde Türkiye’nin ve dünyanın en büyük kentlerinden biri ve Türkiye’nin kültür- sanat başkenti olan İstanbul geçmişte birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış ve bu medeniyetlerin etkisinde önemli bir kültür kenti haline gelmiştir. Bunlardan belki de en önemlisi Osmanlı ve Türk kültürünü de büyük ölçüde biçimlendiren Bizans uygarlığı olmuştur. Bu uygarlık özellikle günlük yaşam özelliklerinin doğrultusunda mimaride, konut ve mobilya kullanımı gibi konularda Türk kültürünü de önemli ölçüde etkilemiş; aynı zamanda da Türk kültüründen etkilenmiş bulunmaktadır. Bu açıdan mekân ve tasarım tarihi açısından Bizans uygarlığının kazandırdıklarını irdelemek yararlı olacaktır. Bizans’ın kuruluşundan Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethine kadar geçen sürede Bizans’ta günlük yaşamda olan her olay özellikle konut iç mekânı ve mobilya kullanımını etkilemiştir. Bizans uygarlığının mekân ve mobilya tasarımına ilişkin özellikleri ilk kez 19. Yüzyılda, ikinci kez 20. Yüzyılda ortaya çıkan "Bizans canlanması" ile yeniden hayat bulmuş olup; günümüz tasarımlarına da etkileri devam etmektedir.Keywords
Bizans, İstanbul, konut, mobilya, tasarım.

References