INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNDEN ELDE EDİLEN BİLGİLERİN YORUMLANMA DÜZEYİ İLE YÖNETİM KARARLARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(A RESEARCH ON THE EFFECT OF THE INFORMATION ACQUIRED BY THE ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM ON THE INTERPRETATION OF INFORMATION )

Author : Adnan DEDE    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 32
Page : 143-154
    


Summary

Bu çalışma da, muhasebe bilgi sisteminden elde edilen bilgilerin eksiksiz, zamanında ulaşılabilir ve doğru yorumlanmasının; işletme yönetiminin doğru kararlar almasına yön verebileceği konusu incelenmiştir. Muhasebe bilgi sisteminden (MBS) elde edilen bilgilerin işletme yönetim kararlarına etikleri üzerine yapılan literatür taramalarında; muhasebenin fonksiyonlarından biri olan “yorumlama” konusunun yönetim kararlarına etkisi konusu araştırılmıştır. “Yorumlama” MSB’den elde edilen bilgilerin sonuç olarak ne anlam ifade ettiği ile ilgili olduğu; MBS’den elde edilen bilgilerin yorumsal sonuçlarının, işletmenin yönetim kararlarına yön verdiği, ileriki dönemlerde işletmenin sürekliliğini tehlikeye sokabilecek olumsuzluklardan koruyabileceği konularına yer verilmiştirKeywords
Muhasebe Bilgi Sistemi

Abstract

In this study, the complete, timely and accurate interpretation of the information obtained from the accounting information system; it is examined that management can guide the decision making. In the literature review on the ethics of the management information obtained from the accounting information system (AIS); The effect of interpretation, which is one of the functions of accounting, on management decisions has been investigated. “Interpretation” means that the information obtained from the AIS is ultimately relevant to what it means; The interpretative results of the information obtained from the AIS is included in the management of the company's management decisions, and the ability to protect the continuity of the business in the future.Keywords
Accounting Information System