INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TEDARİK ZİNCİRİNDE KARBON EMİSYONLARININ AZALTILMASINDA LOJİSTİK VE TAŞIMANIN ROLÜ
(THE ROLE OF LOGISTICS AND TRANSPORT IN REDUCING SUPPLY CHAIN CARBON EMISSIONS )

Author : Veysel TATAR  & Meriç Burçin ÖZER  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 11
Page : 631-637
1083    696


Summary

Bugüne kadar, lojistik ve nakliye şirketleri, tedarik zincirinden kaynaklanan karbon salınımını gidermek için taktiksel ve içsel olarak ele almışlardır. Bu, iklim değişikliğinde önemli, fakat yine de küçük ölçekli yanıtlarla sonuçlandı. Birçok sanayi sektörüyle ilişkili sera gazı emisyonlarının dörtte üçünden fazlası tedarik zincirlerinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle şirketler tedarikçileriyle gittikçe artan sera gazı emisyonlarının yönetimi konusunda ilgilenmektedirler. Geçtiğimiz birkaç yılda, bu şirketler kendi operasyonlarında sera gazı emisyonlarını azaltmak için sistemler eklemişler ve şu anda emisyonlarını azaltmanın yollarını aramaktadırlar. Bu yazı, tedarik zincirlerinde karbon emisyonlarının nedenleri ve çözümleri için geliştirilen mevcut teknik ve yaklaşımları inceler.Keywords
Karbon Emisyonu, Lojistik, Tedarik Zinciri.

Abstract

To date, logistics and transport companies have mostly taken a tactical and internal view of supply chain decarbonization. This has resulted in important, but nevertheless small scale, responses to climate change.. More than three quarters of the greenhouse gas (GHG) emissions associated with many industry sectors come from their supply chains. For that reason, a growing number of leading companies are engaging their suppliers about managing GHG emissions. Over the past few years, these companies have incorporated systems for reducing GHG emissions into their own business practices and are now seeking ways to drive down emissions beyond their own operations. This paper examines the current methodologies and approaches developed to estimate carbon emissions in supply chains.Keywords
Carbon Emissions, Logistics, Supply Chain.