INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

GASTRONOMİDE MENÜ STANDARDİZASYONU KAVRAMININ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÜYELER LOKANTASI ALAKART MENÜSÜ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ
(AN ANALYSIS OF THE CONCEPT OF MENU STANDARDIZATION IN GASTRONOMY, WİTH REFERENCE TO THE À LA CARTE MENU OF THE MPS RESTAURANT OF THE GRAND NATIONAL ASSEMBLY OF TURKEY )

Author : Samuray Hakan BULUT    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 32
Page : 167-171
    


Summary

Bu çalışma, gastronomi biliminin temel kavramlarından biri olan menü kavramı hakkındadır. Topluma örnek teşkil etme bakımından yararlı olabileceği düşünülmesi nedeni ile örneklem olarak TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatına bağlı Üyeler Lokantası seçilmiştir. Menülerin kullanımının, biçim ve içerik özellikleri açısından incelenmesi ile genel anlamda alakart menü uygulamasının ne olduğunun ve çağdaş anlayışla uygulanmasında gelişim sağlanması kapsamında menü standardizasyonu kavramının kullanılması gerekliliğinin araştırılması çalışmanın amacıdırKeywords
Gastronomi, Menü, Alakart, TBMM, Standardizasyon

Abstract

Generally put, this study is about the concept of menu, which is one of the main pillars of the science of gastronomy. The analysis is based on the case of the restaurant for the members of parliament in the Grand National Assembly of Turkey (GNAT), given the status of that establishment as a model for the wider society. The study entails an analysis of the use, form, and contents of the menus, as well as the general meaning of à la carte menu, not to mention the central position of the concept of menu standardization in terms of its current applicationsKeywords
Gastronomy, Menu, À la carte, GNAT, Standardization