INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KADINA YÖNELİK ŞİDDET TEMALI KAMU SPOTU ÜZERİNDEN TWİTTER KULLANICILARININ TEPKİ BİÇİMLERİ
(RESPONSE FORMS OF TWITTER USERS ON THE PUBLIC SPOT ON VIOLENCE AGAINST WOMEN )

Author : Hakan ALP    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 33
Page : 427-437
    


Summary

Sosyal medyaya yönelik araştırmaların en temel çıktılarından birisi, kullanıcıların sosyo-kültürel yapıları ve ideolojik yaklaşımları hakkında bilgi edinmeye olanak sağlamasıdır. Kullanıcılar, yeni medyanın sağlamış olduğu etkileşimsellik özelliğiyle beraber, başkalarının paylaştıkları içeriklere yorumlar yaparak ve bu içerikleri kendi sosyal medya hesaplarında paylaşarak bu söylemi yeniden üretmektedirler. Makalemiz kapsamında, en popüler sosyal medya kanallarından biri olan twitter üzerinden, kullanıcı yaklaşımları irdelenmeye çalışılmıştır. Araştırma kapsamında Cumhurbaşkanlığı’nın resmi twitter hesabından 23 Kasım 2018 tarihinde paylaşılmış olan, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla çıkarılan yasanın tanıtımına ilişkin kamu spotunun sosyal medya analizi gerçekleştirilmiştir. Sosyal medya kullanıcıların söz konusu paylaşım üzerinden etkileşim düzeyini belirlemek amacıyla hem tweet altına yapılmış olan yorumlar, retweet sayıları, beğeniler üzerinden istatistiki bir analiz, hem de kullanıcıların kadına yönelik şiddet kavramına nasıl yaklaştıklarını tespit edebilmek amacıyla söylem analizi gerçekleştirilmiştir. Analizde paylaşılan kamu spotunun içeriğine ilişkin 23 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen etkileşim oranları, gönderilen tweetlerin kullanıcılar tarafından ne kadar retweet edildiği ve beğenildiği ayrıca analiz edilmiştir.Keywords
Sosyal medya, Twitter, Kadın, Şiddet, İdeoloji

Abstract

One of the main outcomes of research on social media is that it allows users to obtain information about the socio-cultural and ideological approaches. Users are reproducing this discourse by commenting on the content shared by others and sharing these contents on their social media accounts, along with the interaction feature that new media provides. Within the scope of our article, one of the most popular social media channels, twitter, has been tried to examine the user approaches. In addition, the public spot on the promotion of the law on the prevention of violence against women, which was shared on the official twitter account of the Presidency on 23 November 2018, was analyzed. In order to determine the level of interaction of social media users via the share sharing, a discourse analysis was carried out in order to determine the comments, retweet counts, statistical analysis over likes and how they approached the concept of violence against women. In the analysis, the interaction rates between 23 November and 3 December on the content of the shared public spot, the increase in the comments made in the timeframe, the retweeting and acceptance of the tweets sent by the users were also analyzed.Keywords
Social media, Twitter, Female, Violence, Ideology