INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

THİRLWALL KANUNU’NUN OECD ÜLKELERİ İÇİN TEST EDİLMESİ(1990-2014)
(TESTING THE THIRLWALL’S LAW FOR OECD COUNTRIES (1990-2014) )

Author : Fatih MANGIR  ; Fatih AYHAN & Ş.Süreyya KODAZ  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 11
Page : 638-648
1245    779


Summary

A. P. Thirlwall (1979) tarafından geliştirilen dışa açık makroekonomik büyüme modeli, dış talebin ekonomik büyüme üzerinde önemli bir etkiye role sahip olduğunu savunmaktadır. Thirlwall Kanunu uluslararası iktisat literatüründe dışa açık makroekonomik dinamikleri incelemek için kullanılan en önemli yaklaşımlardan biridir. Bu çalışmada 1990-2014 dönemi itibariyle, Thirlwall Kanunu’nun OECD ülkeleri için geçerli olup-olmadığını test etmek üzere dinamik panel veri yöntemleri (Havuzlanmış En Küçük Kareler Tahmincisi-PMG, Ortalama Grup Tahmincisi-MG ve Dinamik Sabit Etkiler-DFE) kullanılarak analiz edilmiştir. 1990-2014 döneminde OECD ülkelerinde Thirlwall Kanunu’nun geçerliliğin test edilmesine yönelik yapılan analizlerin sonuçları, bu ülke grubunda söz konusu kanunun geçerli olduğunu göstermiştir.Keywords
Ekonomik Büyüme, Thirlwall Kanunu

Abstract

The open macroeconomic growth model that developed by A.P.Thirlwall(1979) maintained that foreign demand has an important role for economic growth. Thirwall Law is one of the most important approach which examining the open macroeconomic dynamics in international trade literature, In this study, Dynamic Panel Data methods (PMG, MG and DFE) used in order to analyse whether the Thirwall Law is valid for OECD countries or not for 1990-2014 time period. According to test’s results that analyzed for the validity of Thirlwall Law for OECD countries showed that this law is valid for these countries.Keywords
Economic Growth; Thirlwall Law