INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KONYA ESKİ ELEKTRİKLİ TRAMVAYLARIN YENİDEN İŞLEVLENDİRME OLANAKLARI
(REFUNCTIONALISATION POSSIBILITIES OF RETIRED KONYA CITY’S TRAMS )

Author : Artur AYDOGDYYEV  & Mustafa KORUMAZ  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 34
Page : 866-876
    


Summary

İnsan hayatındaki ulaşımın yeri ve önemi gün geçtikçe artmaktadır. Devletlerin gelişmişlik düzeylerini gösteren önemli ölçütlerden birisi de ulaşım sisteminin gelişmişlik düzeyidir. Bu nedenden ulaşım araçların türü ve teknolojisi gün geçtikçe değişerek artmaktadır. Teknolojinin gelişimi, ihtiyaç artışı, eskime ve güncel beğenilerin değişmesi gibi nedenler yeni üretilen araçların yenileri ile sürekli değiştirilmesi gerekmektedir. Eskimiş, değişime uğramış araçlar geri dönüşüme gönderilmekte, burada işlenen araçların malzemeleri yeni yapılacak ulaşım araçlarında kullanılabilmektedir. Bu süreç doğal bir döngü iken birçok durumda sağlıklı bir geri dönüşüm sağlanamamakta veya araçlar geri dönüşüme gönderilmeden kullanılabilmektedir. Birçok nedenden dolayı önemli endüstriyel ürünlerin geri dönüşümü yapılmayarak sahip oldukları anı değeri, duygusal bağlar ve sahip oldukları bilgi sebebiyle korumaya değer bulunurlar. Bu makale kapsamında Konya’da ki tramvayın başlangıçtan günümüze tarihçesi hakkında bilgiler verilecektir. Şu anda yakın bir tarihte kullanılan tramvayların öncesinde hizmet eden modellerinin mimari bir yapı olarak nasıl kullanılabileceğine yönelik değerlendirmeler yapılacaktır. Yapılan araştırmalar neticesinde bu tramvaylara verilebilecek fonksiyonlara yönelik şematik çizimler ortaya konarak, yeniden kullanım imkanları değerlendirilecek. Konu ile ilgili yurtdışı örnekler verilerek konunun ana fikrinin kavranması gerektiğine yönelik değerlendirmeler yapılmıştırKeywords
Anı Değeri ve Mimarlık, Endüstriyel Ürünü Mimaride Kullanımı

Abstract

The importance of transportation in human life is increasing day by day. Even the level of development of states is measured by the level of development of the transportation system. For this reason, the production of transportation vehicles is also increasing. Trends modifications, developments in technology, increase in needs, aging and so on, bring along the change of these manufactured vehicles with new ones. Most of the retired vehicles are transferred to recycling. Then its reborn in the production of new transportation vehicles. This and similar reuse cycles are needed and inevitable, in most cases should actually be. In this paper, authors created an emotional chain between Konya City and the old trams by telling some important memories in history and try to encourage to reuse them in a way that adds new values to Konya and its community. I will try to put new functions to retired trams by leaving the old ones. I will use the sampling method by giving some examples of the reuse of old trams as architecture from around the world. In the end, I will use my own experience to give simple schematic plans and re-implement the old trams of Konya. I hope you will find my work usefulKeywords
Emotional Architecture, Reuse of industrial product in Architecture