INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TÜRK GIDA MEVZUATI ÜZERİNE DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ TARIM ANLAŞMASI, AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TARIM POLİTİKASI VE FASIL 12'NİN ETKİLERİ: UYUMLAŞTIRMA VE GERÇEKLEŞTİRME
(EFFECT OF WORLD TRADE ORGANIZATION’S AGRICULTURE AGREEMENT, COMMON AGRICULTURE POLICY AND CHAPTER 12 ON TURKISH FOOD LEGISLATION: HARMONIZATION AND ACHIEVEMENT )

Author : Ahmet KOLUMAN  ; Can ATABEY & Tolga KAHRAMAN  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 36
Page : 1006-1014
    


Summary

Türkiye, geniş toprakları, tarıma dayalı ekonomisi ve jeopolitik konumu ile iki ayrı kıtanın geçiş noktası özelliğinde olmasına bağlı olarak, küresel ve bölgesel değişikliklerden ileri seviyede etkilenmektedir. Uzun soluklu Avrupa Birliği (AB) adaylığı süreci içerisinde yenilenmeler ve revizyonlar yaparak hayata geçirdiği gıda mevzuatı üzerine ekonomik açıdan küreselleştirilmeye çalışılan tarım ve hayvancılık politikalarının da etkisi olduğu aşikârdır. Bu kapsamda, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından daha rekabet edilebilir küresel ticaret için uyumlaştırılması ön görülen Tarım Anlaşması’nın öngörülerini yerine getirmeye çalışırken, ulusal tarım politikamız ile taban tabana zıt AB Ortak Tarım politikası ile uyum gösterilmeye çalışılmaktadır. Fasıl 12: Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı başlığı ile açılmasını takiben kurumsal, kanuni ve işleyişe ait güncellemeler ve derin revizyonlar hayata geçirilmiştir. Yukarıda bildirilen bütün dış etkiler ulusal mevzuata yansımakta ve Türkiye’de gıda kontrolü, gıda güvenliği kavramları yeni baştan yapılarak daha güçlü adımlar atılması hedeflenmektedir. Bu derleme içerisinde küresel ve AB kaynaklı etkilerin 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun çıkışına etkisi incelenmiştirKeywords
Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Birliği, Fasıl 12, Gıda, Mevzuat

Abstract

Turkey is a bridge between two continents with its geopolitical location, agriculture based economy and wide agricultural lands which causes global and local changes to influence the country at a significantly higher level. National food legislations are evidently affected by globalization of agriculture and livestock politicies, and as a European Union (EU) candidate country, renovation and revisions were applied for harmonization. To this aim, Turkey not only harmonizes the World Trade Organization’s (WTO) Agriculture Agreement on competitive trade in agricultural products, but also tries to accommodate the legislations and regulations with EU Common Agriculture Politics (CAP), despite of the fact that CAP regulations are at times in complete contrast with Turkey’s national agricultural policies. With these significant surrounding changes, renovations and revisions are held with the aim of strengthening the food control and food safety in Turkey. This review aims to underline the effect of global and EU level harmonization of food legislations on Turkish law numbered 5996 Veterinary, Phitosanitary, Food and Feed LawKeywords
World Trade Organization, European Union, Chapter 12, Food, Legislation