INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

OSMANLI MEZAR TAŞLARINDA BİTKİSEL MOTİFLER ETRAFINDA GELİŞEN KÜLTÜR VE İNANÇ DÜNYASI: EYÜP ÖRNEĞİ
(THE WORLD OF CULTURE AND FAITH DEVELOPING AROUND THE VEGETATIVE MOTIFS IN OTTOMAN TOMBSTONES: THE EYUP EXAMPLE )

Author : Onur ÇETİN    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 36
Page : 1189-1197
    


Summary

Toplumun geçmişten bu güne değin gelen süreç içerisinde; din, inanç, ahlak ve düşünce yapısı başta olmak üzere geçirdiği sosyal ve toplumsal tüm süreçler gelişerek kültürü meydana getirmektedir. Türk ölüm kültürü de köklü bir geçmiş altyapısıyla asırlar boyu en zarif şekliyle varlığını sürdürmüştür. İslamiyet öncesinde görülen balbal geleneği etrafında gelişen ölüm kültürü İslam’ın kabulüyle beraber yok olmamış aksine kendi zenginliği ile İslami zenginliği bir araya getirerek Osmanlı mezar taşlarında kültür ve inanç unsurlarının birikimlerini yansıtmışlardır.
Tüm bu kültürel çeşitlilik göz önüne alındığında Osmanlı gerek devleti gerekse toplumuyla mezarlıklarını soğuk ve ürpertici havadan arındırarak cennet bahçelerine çevirmeye özen göstermiştir. Bu çalışma kapsamında Eyüp Sultan Hazretleri’nin ebedi ev sahipliğini yaptığı İstanbul-Eyüp ilçesinde tespit edilen bitkisel işlemeli Osmanlı mezar taşlarının inanç ve halk inanmaları kapsamında kültürel altyapıları örnekleriyle sunulacaktırKeywords
Mezartaşı, Eyüp, İnanç, bitki

Abstract

In the process of society from the past to the present day; All the social and societal processes of religion, belief, morality and thought structure develop and bring about the culture. The Turkish culture of death has remained in its most elegant form for centuries with its longhistory. The culture of death around the balbale tradition seen before Islam has not disappeared with the acceptance of Islam, but has reflected the accumulation of culture and belief elements in the Ottoman tombstones by bringing together its wealth and Islamic richness.
Considering all this cultura ldiversity, the Ottoman Empire and its community tried to purify its cemeteries from cold and creepy air and turn the min to heavenly gardens. Within the scope of this study, Ottoman tombstones with vegetable processing, which are determined in the İstanbul-Eyüp district, where Eyüp Sultan was the eternal host of His Holiness, will be presented with examples of cultural infrastructures within the context of belief sand folk beliefsKeywords
Tombstone, Eyüp, Belief, Plan