INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ARZ ODAKLI SOSYAL HİZMET UYGULAMASI OLARAK AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI
(FAMILY SOCIAL SUPPORT PROGRAMME AS SUPPLY-ORIENTED SOCIAL WORK )

Author : Emre BALCI    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 36
Page : 1229-1237
    


Summary

Aile, yıllar boyunca aile üyelerinin bakımının gerçekleştirilmesi, yetiştirilmesi, sosyalleşme ortamının sağlanması ve anne, baba ve çocuklar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi gibi önemli işlevleriyle varlığını sürdürmektedir. Ailenin korunması açısından aile üyesi bireylerin ihtiyaçlarının giderilmesi ve kaynaklara ulaşımının sağlanması önemlidir. Bu çalışmada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulanan Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ele alınmaktadır. Çalışmada birey ve ailelerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaç durumuna göre sosyal hizmet ve sosyal yardım modellerinin planlanması, uygulanması ve gerekli durumlarda eğitim, sağlık, istihdam gibi diğer kamu hizmetlerinden faydalanılmasının sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de bünyesinde barındıran arz odaklı bir program olan ASDEP’in planlanma aşamasından uygulanma aşamasına kadar gerçekleşen süreci ve programın uygulanma aşamasındaki sorunlara ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ele alınmaktadır.Keywords
Aile, Sosyal Destek, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP)

Abstract

Family continues to have important functions such as the realization, maintenance and socialization of family member, and the organization of relationships between parents, children and children. It is important to meet the needs of the family members and to provide access to the resources for the protection of the family. In this study, Programme of Family Social Support (ASDEP) which is implemented by Ministry of Family, Labor and Social Services is discussed. It provides guidance and consultancy services in all stages of the process in order to determine the needs of individuals and families for social assistance and social services, to plan and implement social services and social assistance models according to the need, and to utilize other public services such as education, health and employment when necessary ASDEP, which is a supply-oriented program, discusses the process from the planning stage to the implementation phase and the problems in the implementation phase of the program and the solutions to these problems.Keywords
Family, Social Support, Family Social Support Programme