INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE DERSİNE YÖNELİK ALGI TUTUM VE BAŞARI DURUMLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA
(A SURVEY ON THE PERCEPTION ATTITUDE AND SUCCESS STATUS OF UNDERGRADUATE STUDENTS ABOUT ACCOUNTING COURSES )

Author : İbrahim AKSU  & Tolga ORAL  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 12
Page : 706-717
711    615


Summary

İşletmelerin dili olarak bilinen muhasebe, işletmeler ve ekonomi için büyük öneme sahiptir. Herhangi bir işletmede çalışan biri, finansal bilgiyi analiz etmek ve anlamak için muhasebeyi bilmek zorundadır. Bu nedenle finansal muhasebeyi öğrenmek öğrenciler için oldukça önemlidir. Finansal muhasebe hemen hemen tüm iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde zorunlu ders olarak verilmektedir. Finansal muhasebe eğitiminin başarısı, bu dersi alan öğrencilerin gelecekte çalışacakları işletmenin başarısına ve bu da ülke ekonomisinin başarısına dönüşecektir. Muhasebe eğitimi ve muhasebe dersini alan öğrencilerin başarısı konusunda bizim çalışmamıza benzer birçok makale bulunmaktadır. Bu çalışmalar öğrencilerin ders hakkındaki algı ve tutumlarını araştırmaktadır. Aynı zamanda bu çalışmalardan bazıları muhasebe dersindeki başarı faktörlerini araştırmayı amaçlamıştır. Bu çalışmada diğerlerinden farklı olarak aynı fakülteden farklı bölümlerdeki öğrenciler araştırmaya dahil edilmiştir. Söz konusu öğrenciler dersi aynı öğretim üyesinden almalarına karşın farklı sınıflarda öğrenim görmektedirler.Keywords
Finansal Muhasebe, Muhasebe Eğitimi, Başarı Faktörleri

Abstract

Accounting known as the language of business has a great importance for businesses and the economy. Anyone working for any business has to know about accounting in order to understand and analyse financial information. So it is crucial for students to learn financial accounting. Financial accounting is given as a compulsory courseat almost all of Faculties of Economics and Administrative Sciences. The success of financial accounting education will be the success of businesses in which the students who take this course will work in the future and this will turn into the success of the country's economy as a whole. There are so many papers like our study about teaching of accounting and the success of accounting course students. These studies are attempted to reveal the perceptions and attitudes of students about accounting courses. Also some of these studies are attempted to reveal the success factors at accounting courses. Unlike from the others in this study students from the same faculty but different departments are included in the survey. Although the students take the course from the same teacher they are the students from different grades.Keywords
Financial Accounting, Accounting Education, Success Factors