INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TERSİNE LOJİSTİK-YEŞİL LOJİSTİK VE ÇEVRE İLİŞKİSİ
(REVERSE LOGISTICS -GREEN LOGISTICS AND ENVIRONMENTAL RELATIONS )

Author : Sadettin PAKSOY    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 36
Page : 1220-1228
    


Summary

Bu çalışmada tersine lojistik, yeşil lojistik ve çevre ilişkisi ikincil kaynaklardan faydalanılarak incelenmiştir. Lojistik faaliyeti belki dünya kurulduğundan buyana olagelmiştir. Ancak, tersine lojistik, yeşil lojistik kavramları son yarım yüzyıldır işletmeleri ve toplumu ilgilendirmektedir. Günümüzde gelişmiş ülkelerde daha çok otomotiv, çelik, elektronik, bilgisayar, kimya, tıbbi atıklar, lastik vb. gibi faaliyetlerde tersine lojistik uygulaması bulunmaktadır. Temiz bir Dünya ve sağlıklı bir yaşam için bu uygulamaların tüm dünyada hayata geçirilmesi gerekmektedir. Gelecek nesillere ancak tersine lojistik, yeşil lojistik uygulamaları ile yaşanabilir bir çevre (Dünya) bırakabileceğizKeywords
Lojistik, Tersine lojistik, Yeşil lojistik, Çevre

Abstract

In this study, the relationship between reverse logistics, green logistics and environment is investigated by using secondary sources. The logistics activity has since been established. However, the concepts of reverse logistics, green logistics concern the enterprises and society for the last half century. Nowadays, in developed countries, automotive, steel, electronics, computer, chemistry, medical waste, rubber and so on. activities such as reverse logistics. For a clean World and a healthy life, these practices need to be implemented all over the world. We can leave a livable environment (World) to future generations with reverse logistics and green logistics applicationsKeywords
Logistics, Reverse logistics, Green logistics, Environment