INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ASYA ULAŞTIRMA KORİDORLARININ AVRUPAYA ENTEGRASYONU GİRİŞİMLERİ: AZERBAYCAN`A ETKİLERİ
(THE INITIATIVES OF ASIA TRANSPORTATION PROTECTIONS ON EUROPEAN INTEGRATION: EFFECTS ON AZERBAIJAN )

Author : Erdinç TUTAR  ; Filiz KUTLUAY TUTAR & Ramil MİRALİYEV  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 36
Page : 1248-1256
    


Summary

Avrupa Birliğinin ekonomik çıkarları kapsamında şekillendirdiği ulaştırma politikaları ilk dönemlerde bazı sorunlarla karşılaşmıştır. Fakat Batı Avrupa, ulaştırma ağlarındaki bu sorunları kısa dönem içerisinde atlatarak “Trans-Avrupa Ağıˮ (TEN) kapsamındaki projelerle Batı Avrupa`da muazzam bir ulaştırma ağı kurabilmiştir.1990`lı yılların başında SSCB`in dağılması sonrası Avrupa Birliğinde ulaştırma politikaları yeniden şekillenmiştir. Kendisi gibi görmediği Orta Avrupa ve Doğu Avrupa ülkelerinin ulaştırma alanlarını PEN (Pan-European Network) kendine tamam entegre edebilmiştir. Zira aynı dönemde Orta Asya'da ve Kafkaslarda oluşan güç boşluğunu iyi değerlendiren Avrupa Birliği, oranın ulaştırma koridorlarını da kendine entegre girişimlerinde bulunmuştur. Asya`yı Avrupa`ya bağlayan esas ulaştırma koridorlarından biri olan TRACECA koridorunun Azerbaycan sınırlarından geçmesi, zamanla Azerbaycan`ı bölgede önemli aktöre dönüşmesine neden olmuştur. Çalışmada Asya Ulaştırma Koridorlarının Avrupaya entegrasyonun Azerbaycan'a yansıması esas araştırma konusu olmuştur. Özellikle, Azerbaycan için büyük öneme sahip olan TRACECA Projesinin gelişimi, projenin Azerbaycan'a etkisi, Azerbaycan`ın bu projeye çok önem vermesinin nedenleri araştırılmış ve son olarak ta bu konuda yapılması gereken önrilerde bulunulmuşturKeywords
Trans-Avrupa Ağı, Ulaştırma Koridorları, TRACECA, Azerbaycan.

Abstract

The transport policies that the European Union has shaped under the economic interests of the European Union encountered some problems in the first period. However, Western Europe could overcome these problems in the transportation networks in the short term and established a tremendous transport network in Western Europe through projects whics is about Trans-European Network (TEN). After the dissolution of the USSR in the early 1990s, transport policies in the European Union were reshaped. The PEN (Pan-European Network) has been able to fully integrate the transport areas of the Central European and Eastern European countries, which it did not see as itself. In the same period, the European Union, which evaluated the power gap in Central Asia and the Caucasus, made integrated attempts in the transportation corridors of the rate. In the study, the reflection of the Asian Transport Corridors to Europe on Azerbaijan was the main subject of the study. In particular, the development of the TRACECA Project, which is of great importance for Azerbaijan, the impact of the project on Azerbaijan, the reasons why Azerbaijan attaches great importance to this project has been researched and finally, some suggestions have been made on what should be done in this regardKeywords
Trans-European Network, Transport Corridors, TRACECA, Azerbaijan