INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

BİTKİSEL YAĞLAR HAKKINDA GASTRONOMİK BİR ÇALIŞMA: ZEYTİNYAĞI
(A GASTRONOMIC ANALYSIS OF VEGETABLE OILS: THE CASE OF OLIVE OIL )

Author : Samuray Hakan BULUT    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 37
Page : 1286-1291
    


Summary

Bu çalışma, Dünya mutfaklarında kullanılan yemeklik bitkisel yağ kavramını gastronomik açıdan tanımlamak, bitkisel yağların mutfakta kullanımında dikkat edilmesi gereken unsurları belirlemek ve Dünya mutfağından bir gastronomik ürünle zeytinyağı kavramını araştırmak için hazırlanmıştır. Yağ kavramı, fen ve sağlık bilimleri alanlarında birçok akademik çalışmaya konu olmuş, kimyasal ve biyolojik olarak sınıflandırılmış; insan sağlığına yarar ve zararları, kullanım alanları ve maddesel niteliği gibi değerlendirmelere tabi tutulmuş olmasına rağmen gastronomik bakış açısıyla hazırlanan teorik çalışmalarla yeteri kadar ele alınmamıştır. Araştırma, çok geniş bir yelpazede incelenebilecek olan yağ kavramını, gastronominin uygulama sahalarından en önemlisi kabul edilebilecek mutfak özelinde; yemeklik bitkisel yağ çeşitlerinden zeytinyağı ve zeytinyağı ile üretilen örnek bir gastronomik ürün üzerinden değerlendirmeyi hedeflemiştirKeywords
Bitkisel Yağ, Zeytinyağı, Gastronomi

Abstract

This study aims to investigate the concept of olive oil as a gastronomic product used in the wider world cuisine, based on the gastronomic definition of the vegetable-based cooking oils used in kitchens all around the globe, and the identification of the issues one should take into account in the context of using vegetable oils for food. The concept of oil has been the object of numerous academic studies in a number of disciplines in science and medicine, and the subject of various chemical and biological classifications. Its benefits and harms on human health, its areas of use, and its material characteristics were analyzed in depth. Yet, theoretical studies of oil from a gastronomic perspective are rare and far between. The present study aims to analyze the concept of oil –certainly an object of a wide range of disciplines– with specific reference to kitchens, perhaps the most important fields of application in gastronomy, based on an example produced with olive oil –a leading type of cooking oilKeywords
Vegetable Oil, Olive Oil, Gastronomy