INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

MUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU’NUN “ÇARDAKLI BAKICI” ADLI TİYATRO ESERİNDE YERLİ (MİLLİ) UNSURLARIN YANSIMALARI
(MUSTAFA NECATI SEPETCIOĞLU'S REFLECTIONS OF THE DOMESTIC (NATIONAL) ELEMENTS IN THEATER )

Author : Yusuf Can PAR    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 38
Page : 1523-1537
    


Summary

ÖZET Türk edebiyatının önemli şahıslarından birisi olan Mustafa Necati Sepetçioğlu, ününü tarihi romanlarla kazanmış olmasının yanında tiyatro eserleri de kaleme almıştır. Tiyatro eserleri şunlardır: Çardaklı Bakıcı (1969), Köprü (1969), Son Bloklar (1969), Büyük Otmarlar (1970), Her Bizans’a Bir Fatih (1972), Yunus Emre (1933). Yayımlanan tiyatro eserleri arasında yer alan Çardaklı Bakıcı üç perdeden oluşmaktadır. Tiyatro eseri, fal ve büyü işleriyle uğraşan, bahçesindeki gerçekliği bilinmeyen “Cafer Baba” türbesini kullanıp kendisini evliya gibi göstererek insanları soyan Hacer adlı kadının yaptıklarını konu olarak ele almaktadır. Bu makalede Çardaklı Bakıcı tiyatro eserinde yer alan yerli unsurlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmamız eserin içeriği ile ilişkili olarak milli unsurlar (yerli unsurlar) arasında yer alan din, mimari yapı, gelenek ve görenek unsurları üzerine ağırlık kazanmıştır.Keywords
Anahtar Kelimeler: Mustafa Necati Sepetçioğlu, Çardaklı Bakıcı, Yerel Unsurlar (Milli Unsurlar).

Abstract

ABSTRACT Mustafa Necati Sepetçioğlu, one of the most important figures in Turkish literature, has won fame with historical novels as well as writing theatrical works. Theater Works: Çardaklı Bakıcı (1969), Bridge (1969), Final Blocks (1969), Büyük Otmarlar (1970), Each Byzantine A Fatih (1972), Yunus Emre (1933). Çardakli Bakıcı, which is among the published works, consists of three actors. He uses the, Cafer Baba l tomb, which is known for his play, fortune telling and magic, and his tale, which is unknown in his garden. In this article, the indigenous elements in Çardakli Sozer theater work were tried to be determined. Our study has gained emphasis on the elements of religion, architectural structure, tradition and tradition among the national elements (local elements) in relation to the content of the work.Keywords
Key Words: Mustafa Necati Sepetçioğlu, Çardaklı Carer, Local Aspects (National Elements).