INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÜRÜN TASARIMI ve TEDARİK ZİNCİRI AGI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR DERLEME MAKALESİ
(THE RELATIONSHIP BETWEEN PRODUCT DESIGN AND SUPPLY CHAIN: A REVIEW PAPER )

Author : Nihan ÖZKAN    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 38
Page : 1592-1601
    


Summary

Ürün tasarımı, şirketler için önemli bir rekabet avantajına yol açabileceğinden gittikçe daha çok araştırmanın odak noktası olmaktadır. Bu makale de ürün tasarımı ve tedarik zinciri arasındaki ilişkiyi ele alıyor. Makalenin temel amacı bu ilişkiye odaklanarak şimdiye kadar yapılan araştırmaların bir derlemesini sunmaktır. Bu makalenin ortaya koyduğu derleme, urun tasarımının tedarik zinciri üzerindeki etkilerini ortaya koymakta ve bu etkileri sınıflandırarak konunun bu ilişkinin daha iyi anlaşılmasını amaçlamaktadır. Bu derleme makalesinin, üreticiler ve tedarikçiler üzerinde önemli etkileri vardır, çünkü ürün tasarımının tedarik zinciri üzerinde fiziksel ve fiziksel olmayan etkilerini ortaya çıkarmak, tedarikçilerin ve üreticilerin tasarım sürecinde karşılaştıkları sorunlar karşısında çözüm üretmelerine yardımcı olabilir.Keywords
Ürün Tasarımı, Tedarik Zinciri, Tedarikçi İlişkileri

Abstract

Product design has received an increasing research focus since it can lead to a key competitive advantage for companies. This review paper builds on this research by focuses on the relationship between product design and supply chain. The main purpose of this review paper is to focus on this relationship to present a review of the researches conducted so far. The review presented in this article demonstrates the effects of product design on the supply chain and aims to better understand this relationship by classifying these effects. This review article has significant implications for manufacturers and suppliers, because uncovering the physical and non-physical impacts of product design on the supply chain can help suppliers and manufacturers find solutions to the challenges they face during the design process.Keywords
Product Design, Supply Chain, Supplier Relations