INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

YEMEN’DE İMAM YAHYA İSYANININ BAŞLAMASI VE İLK ASKERÎ HAREKÂT
(THE STARTING OF IMAM YAHYA REBELLION IN YEMEN AND THE FIRST MILITARY OPERATION )

Author : Cengiz ÇAKALOĞLU    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 39
Page : 1715-1723
    


Summary

1870-1918 yılları arasındaki kırk sekiz yıllık dönemde Yemen’de meydana gelen gelişmeler millet hafızasında derin izler bırakmıştır. Bunun da temel sebebi ardı arkası kesilmeyen isyanlar dolayısıyla çok sayıdaki can kaybıdır. 1870 yılında başlayan harekât sonrası Yemen’de 7. Ordu adıyla yeni bir ordunun kurulması çok önemli bir gelişmedir. Ancak Yemen halkından asker alınamaması dolayısıyla bu ordunun asker ihtiyacının diğer ordu mıntıkalarından karşılanması ciddi sıkıntılar doğurmuştur. İsyanlardan en büyüğü 1904 yılı sonlarında İmam Yahya’nın başlattığı isyandır. İsyan büyüdükçe diğer yerlerden takviye olarak nizamiye ve redif olmak üzere çok sayıda tabur bölgeye kaydırılmıştır. İsyan münasebetiyle Yemen’e gönderilen ilk takviye kuvvet yakınlığı dolayısıyla Hicaz Fırkasından kaydırılan üç nizamiye taburu olmuştur. Asir bölgesindeki üç redif taburunun da Yemen tarafına sevkine irade çıkmışsa da rediflerin isyanı dolayısıyla bu mümkün olmamıştır. Mirliva Arif Hikmet Paşa komutasında Yenbu’dan yola çıkan üç nizamiye taburu Hudeyde limanına inmiştir. Arif Hikmet Paşa, dağılmış durumdaki Yemen askerlerini de toplayarak Menaha’dan kuşatma altındaki San’a’ya doğru altı gün süren çok başarılı bir askerî harekât gerçekleştirmiştirKeywords
Yemen, Arif Hikmet Paşa, İmam Yahya, İsyan

Abstract

The developments that happened in Yemen during the fourty eigth years between 1870 – 1918 left deep scars in the memory of the nation. The main reason of this is the rebellions resulting in loss of many lives. After the operation starting in 1870, the setting up the 7th Army as a new one was a major development. As a result of not being able to recruit soldiers from the Yemeni people, meeting the requirement of this army from the other regions caused serious problems. The biggest of the rebellions was the one started by Imam Yahya towards the end of 1904. As the rebellion spreads many nizamiye (regular) and redif (reserve) battalation were deployed from the other locations to the region. Concerning the rebellions the first reinforcement sent to Yemen were the 3 Nizamiye battalions deployed from Hicaz Devision due to its proximity. Despite the decision to deploy the 3 Redif battalations from the Asir region to Yemen was approved, it could not be executed because of the Redif mutiny. 3 Nizamiye battalations coming from Yenbu under the command of Mirliva Arif Hikmet Paşa (Major General Arif Hikmet Pasha) lended the Hudeyde port. Gathering the scattered Yemeni soldiers Arif Hikmet Pasha achieved a successful military operation lasting 6 days from Menaha to the besieged San’a.Keywords
Yemen, Arif Hikmet Pasha, Imam Yahya, Rebellion