INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

EŞ SEÇİMİNDE TERCİH BOYUTU
(CHOICE SIZE OF WIFE SELECTION )

Author : Meryem KAVAK    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 39
Page : 1758-1780
    


Summary

Hayatımız tercihlerimize göre şekillenir çünkü insan irade sahibi bir varlıktır. İnsanın biri içine doğduğu doğuştan gelen, diğeri sonradan seçerek oluşturduğu iki ailesi vardır. Allah üreme organları yaratarak maksadını ortaya koymuş ve insan neslinin devamını arzu etmiştir. Bunun için de cinselliği bir haz unsuru kılmıştır. Temiz bir nesil için evliliği emretmiş, zinayı yasaklamıştır. Dinin pratikteki uygulayıcısı peygamberler de evlenmiş ve çocuk sahibi olmuşlardır. Hayattaki en önemli seçimlerimizden birisi eş tercihidir. İnsanın tercih edeceği kimse dünyadaki hayat arkadaşı, evlatlarının da annesi veya babası olacaktır. Bunun için de evvela kişi kendini tanımalı ve nasıl biriyle evlenmek istediğine karar vermelidir. Eş seçimi yapılırken, zenginlik, güzellik gibi gelip geçici özelliklerden önce dinine ve ahlakına dikkat edilerek seçilmelidir. Bu makalemizde eş seçerken öncelikle kimlerin tercih edilip edilemeyeceği, eş seçerken hangi kriterlere önem vermemiz gerektiği üzerine bir araştırmada bulunduk.Keywords
Evlilik, Aile, Eş Seçimi, Tercih

Abstract

Our lives are shaped according to our preferences because human beings have a will. One has two families, one of which is born from birth, and the other is formed by later selection. Allah has created his purpose by creating reproductive organs and wanted the continuation of the human generation. For this, sexuality has made an element of pleasure. He ordered marriage for a clean generation and forbade adultery. The prophets who were practical practitioners of religion also got married and had children. One of our most important choices in life is the choice of spouse. One will be the partner of life in the world and the mother or father of his children. For this, the person must first know himself and decide he wants to marry to what kind of person. When choosing a spouse, it should be chosen by paying attention to the religion and morality before the temporary features such as wealth and beauty. In this article, we have made a research on who can be preferred in choosing a spouse and what criteria should be given importance when choosing a spouse.Keywords
Marriage, Family, Spouse Selection, Preference