INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KÜLTÜRLERARASILIK VE KÜLTÜRLERARASILIK İÇERİSİNDE EUGENİO BARBA’NIN YERİ
(THE PLACE OF EUGENIO BARBA IN INTERCULTURALISM AND INTERCULTURALISM )

Author : Ahmet ARMUTLU    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 39
Page : 1845-1853
    


Summary

Kültürlerarasılık, geçmişten günümüze farklı coğrafyalardan ve kültürlerden gelmiştir. Belli bölgelerden geçen ya da geçmek zorunda olan insanların, üzerine aldıkları ya da başka yaşayışlara bıraktıkları yaşam biçimlerinin nasıl şekillendiği önemi vurgulanmak istenmektedir. Aynı etkileşimle tiyatronun kültürlerarası etkileşimi ve Eugenio Barba’nın bu etkileşim sayesinde geliştirdiği yöntemle tiyatro çalışmalarına sağladığı katkılar önem arz etmektedir. Toplumun birbiri ile olan etkileşimini nesilden nesle aktaran kültürlerarası uzlaşma sanat alanında da etkisini göstermektedir. Birçok sanat yapıtının kültürel aktarımına şahitlik eden tarihsel süreç heykelde, mimaride, resimde ve müzikte olduğu gibi tiyatro sanatında da kültürlerarası bir aktarım sağlamıştır. Yenilik arayışı içerisindeki tiyatro, işlevini sorgulamaya başlamış ve Avrupa’nın kriz döneminde uzun mesafeler kat ederek kıtalararası yolculuğa çıkmıştır. Anlatımı güçlendirmenin yanı sıra yeni bir bakış açısı ve sahne uygulamasının varlığını keşfeden yönetmenler uzun soluklu bir çalışmanın meyvelerini almaya başlayacaklardır. Bu çalışmanın mimarları Jerzy Grotowski, Peter Brook ve Eugenio Barba’dır. Kültürlerarası etkileşim sürecini araştırma alanında tutan Barba, tiyatroya kattığı ve oluşturduğu dili, yeni bir anlatımı ve farklı kültürlerin işlevlerini açığa çıkartmıştır. Barba, Grotowski’den etkilenerek tiyatrosunun temellerini oluşturduğu süreci okulu için elde ettiği edinimlerle pekiştirmektedir. Barba tarafından 1979 yılında kurulan ISTA - International School of Theatre Anthropology (Uluslararası Tiyatro Antropolojisi Okulu), oyunculuk tekniğinin kültürlerarası bir boyutta araştırılması faaliyetlerini yürütmektedir. Doğu sanatı ile Batı sanatında ortaklık gösteren ilkeler araştırılmakta ve tanımlanmaya çalışılmaktadır. Bir topluma gösterim yoluyla kültür alışverişinde bulunan Barba, bu çalışmasını 1974 itibariyle başlatmıştır. Tiyatro yapmada varlık sebebi, varoluşsal bir nedenlilik arz ediyor oluşu o tiyatronun özetle üçüncü tiyatro olarak adlandırılmasını sağlamaktadır. Gerçekleştirmek istediğinin peşinden giden Barba, geliştirmiş olduğu tekniklerle bu yöntemlerini kültür etkileşiminde farklı bir deneyime dönüştüğü görülebilmektedir.Keywords
Barba, Kültürlerarasılık, Ista

Abstract

Interculturalism has come from different geographies and cultures from past to present. The emphasis is on the importance of the way in which life forms that people who pass or have to pass through certain regions take on or leave to other lives are shaped. With the same interaction, the intercultural interaction of the theater and Eugenio Barba's contribution to the theater works through the method developed by this interaction are important. Intercultural reconciliation, which transfers the interaction of society with each other from generation to generation, also shows its effect in art. The historical process that witnessed the cultural transfer of many works of art provided an intercultural transfer in the art of theater as well as in sculpture, architecture, painting and music. The theater, in search of innovation, began to question its function and embarked on an intercontinental journey of long distances in Europe's crisis. In addition to strengthening the narrative, the directors will discover the existence of a new perspective and the practice of the stage, and will begin to bear the fruits of a long-term work. The architects of this work are Jerzy Grotowski, Peter Brook and Eugenio Barba. Barba, who keeps the process of intercultural interaction in his research field, has revealed the language he has added and created to the theater, a new expression and the functions of different cultures. Barba is influenced by Grotowski and reinforces the stage of his theater with his acquisitions for his school. Founded in 1979 by Barba, ISTA - The International School of Theater Anthropology is an intercultural study of acting technique. The principles that are in common with Eastern and Western art are investigated and tried to be defined. Barba, who exchanged culture through demonstrations to a society, started this work in 1974. The reason for the existence of theater, being an existential reason, makes it the third theater. Barba, who has pursued what he wants to realize, can be seen to turn these methods into a different experience in cultural interaction with the techniques he has developedKeywords
Barba, Interculturalism, Ista