INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

A CONTROVERSIAL ART PIECE FROM EPHESOS MUSEUM
(EFES MÜZESİ’NDEN TARTIŞMALI BİR ESER )

Author : Yaşar ARLI    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 39
Page : 1864-1867
    


Summary

Uluslararası portre araştırmacılığı alanında karşımıza çıkan en önemli husus bir portrenin resmi mi yoksa özel mi olduğu sorusudur. Bu soru aynı zamanda ele alınan portrenin hangi imparator veya imparatoriçeye ait olduğunu ya da hangi imparator veya imparatoriçeden esinlenerek ortaya konduğu sorularının cevaplarını da bizlere sunmaktadır. Bu önemli husus, ele aldığımız eserin tanım ve tarihlendirilmesinde bizlere yol gösteren önemli bir faktördür. Uluslararası portre araştırmacılığı kriterlerine bağlı kalarak ele aldığım bu yazımda, 1966 yılında hem J. İnan hem de M. Wegner tarafından ele alınan erkek başı, 1989 yılında da V. M. Strocka ve N. Baydur tarafından da irdelenmiştir. 2013 yılında R. Özgan tarafından da kaleme alınan erkek başı, gerçekleştirilen bilimsel açıklamalar neticesinde J. İnan ve N. Baydur tarafından yapılan değerlendirmelerin aksine M. Wegner ve V. M. Strocka tarafından belirtilen tarih ve isim konusunda hem fikir olunmuştur. Böylelikle beş bilim insanı tarafından iki farklı tanım ve tarihlendirme yapılmıştır. Bu yüzdendir ki yukarıdaki belirttiğim sorulara cevap aramak kaygısıyla ele aldığım bu çalışmamda, tanım ve tarihlendirme konusunda ayrılıkların yaşandığı Efes eserini, bilimsel açıklamalar doğrultusunda tarihlendirmeye çalışacağım.Keywords
Erkek, Baş, Portre.

Abstract

The most important point in the field of international portrait research is the question of whether a portrait is official or private. This question also provides us answers to the questions that to which emperor or empress the portrait discussed belonged or from which emperor or empress the portrait was done by inspiring. This vital issue is an important factor guiding us for identification and dating of the piece. In my paper based on international portrait research criteria, the male head discussed by both J. Inan and M. Wegner was also discussed by V. M. Strocka and N. Baydur in 1989. As a result of scientific explanations contrary to the evaluations by J. Inan and N. Baydur, it was agreed about the date and name stated by M. Wegner ve V. M. Strocka for the male head studied also by R. Ozgan in 2013. Thus, there are two different definitions and dating by five scientists. Therefore, in this paper prepared with the concern of finding answers to the questions mentioned above, I will try to date Ephesos head on which there are disagreements for definition and dating in the direction of scientific explanations.Keywords
Male, Head, Portrait.