INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TARIM REFORMU UYGULAMALARININ GÖÇ VE KENTLEŞME ÜZERİNE ETKİLERİ: KARAMAN ÖRNEĞİ
(THE EFFECT OF AGRARIAN REFORMS ON MIGRATION AND URBANIZATION: KARAMAN CASE )

Author : Ercan OKTAY  ; Hakan CANDAN & Arzu MALTAŞ EROL  
Type :
Printing Year : 2016
Number : 4
Page : 1-15
2924    1618


Summary

Sürekli artan nüfusun gıda ihtiyacının karşılanması için mevcut tarım alanlarının en yüksek düzeyde etkinlik ve verimlilikte kullanılması zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda, tarım reformu uygulamaları içinde yer alan arazi toplulaştırması (AT) çalışmaları öne çıkmaktadır. Son yıllarda AT çalışmaları oldukça yaygın bir kamu politikası ve yatırımı olmuştur. Bu araştırma ile, Karaman İli Merkez İlçeye bağlı Yollarbaşı, Burunoba, Akçaşehir, Ortaoba, Masara, Çoğlu, Salur, Kızık, Beydilli, Kisecik, Aşıran, Hamidiye, Sudurağı, Kılbasan, Davgandos ve Dinek’te tamamlanmış olan AT çalışmalarının performansı ölçülmeye çalışılmıştır. İlk olarak işletme sahiplerinin görüşlerine başvurulan alan çalışması ile AT’nin etkinliği araştırılmıştır. Buna göre; AT çalışmalarının maliyetleri azalttığı ve işletme sahiplerinin gelirlerini arttırdığına ilişkin algılarının olumsuz olduğu, AT sonrasında başka yerlere göç etme niyetlerinde AT öncesine göre azalma olduğuna ilişkin görüşlerinin yine olumsuz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ancak işletme sahiplerinin AT öncesinde çalışmalara yönelik düşüncelerinin olumlu olduğu, AT sonrasında ise işletme sahiplerinin düşüncelerinin daha olumlu hale geldiği ve işletme sahiplerinin arazilerine ulaşım açısından AT çalışmaları sonrasında olumlu bir görüş içinde oldukları belirlenmiştir. Ayrıca AT sonrasında yeni oluşan parsellerin sayı ve biçim olarak önemli derecede düzeldiği sonucuna ulaşılmıştır. AT sonrasında çalışmaların yapıldığı birimlerden sadece Hamidiye, Masara, Ekinözü ve Salur’da bir nüfus artışı olduğu, diğer birimlerde ve genel olarak bütün AT çalışması tamamlanan birimlerde ise önemli oranda bir nüfusun başka yerlere göç ettiği sonucu elde edilmiştir. Son olarak ürün deseni ve ekili alan miktarları Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) aracılıyla araştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; ortalama işletme parsel sayısında azalma olduğu, işletme sahiplerinin halen geleneksel ürünleri yetiştirmeye devam ettikleri, sulama alanlarındaki artışa rağmen nadas uygulamasını sürdürdükleri görülmüştür. Çalışmanın sonunda çeşitli önerilere ve araştırmanın kısıtlarına da yer verilmiştir.Keywords
Tarım Reformu, Arazi Toplulaştırması, Verimlilik,

Abstract

It has become compulsory for existing agricultural areas to be used at the highest level of efficiency and productivity to supply with the ever-growing population's need for food. Within this scope, land consolidation (LC) studies that are included in agrarian reform practices come to the forefront. LC practices have become a widespread public policy and investment in recent years. With this research it has been tried to measure the performance of the land consolidation studies completed in Yollarbaşı, Burunoba, Akçaşehir, Ortaoba, Masara, Çoğlu, Salur, Kızık, Beydilli, Kisecik, Aşıran, Hamidiye, Sudurağı, Kılbasan, Davgandos and Dinek of Karaman central district. First the efficiency of land consolidation has been searched with the views of business owners’ opinions. According to this, the perceptions of business owners are negative about land consolidation practices reduce costs and increase their incomes. Also the intention to migrate elsewhere after land consolidation is reduced as compared to the pre-consolidation of land is still negative. However, it has been determined that business owners' opinions are positive on working prior to land consolidation and the opinions of business owners become more positive after land consolidation. It has been determined that they have a positive opinion after the land consolidation practices in terms of access to the land of business owners. In addition, after the land consolidation, the numbers and shapes of the newly formed parcels have been improved to a great extent. It has determined that there was a population increase only in Hamidiye, Masara, Ekinözü and Salur from the units where the studies were carried out after the land consolidation. In the other units where land consolidation completed, a significant population migrated to other places. Finally, the crop size and cultivated area quantities were searched by Farmer Registration System. According to the findings, it has seen that business owners are still continuing to produce traditional products. Also it has been seen that business owners continue to implement fallow applications despite the increase in irrigation areas. At the end of the study, the various proposals and constraints of the research were also included.Keywords
Agrarian reform, land consolidation, productivity