Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İNGİLİZ EDEBİYATINDA EDEBİ NESİR
(GENRES OF PROSE IN ENGLISH LITERATURE )

Yazar : Saman HSHEMIPOUR    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 42
Sayfa : 2420-2426
    


Özet

Bu çalışma, çeşitli edebi nesir türlerini—roman, drama ve kısa hikaye olarak—incelemektedir. Kurgu, eğlenceyi beraberinde getirir ve yaşam duygumuzu zihinlerimizde hızlandırır. Tarih, yanlışlar, kurgular ve gerçeklerle doludur. Kurgu iki kategoride sınıflandırılabilir; eğlence edebiyatı ve yorum yazıları. İlki yalnızca eğlence için yazılmıştır, ancak ikincisi, yaşam bilincimizi derinleştirmek ve keskinleştirmek için yazılır. Birincisi bizi gerçek dünyadan uzaklaştır, ama ikincisi—hayal gücüyle—bizi gerçek dünyanın derinliklerine götürür. Eğlence literatürünün bir zevk nesnesi vardır, ancak ‘Yorumlayıcı edebiyatcılık,’ kendi nesne zevkinin yanı sıra, kapsayıcı nesne zevki ve anlayışı olduğundan, herhangi geleneksel bir anlamda ahlaki değerlere sahip olmayabilir. Aradaki fark, gerçekler ile bağlantılı değildir.Anahtar Kelimeler
Romanlar, Kısa Öyküler, Drama Oyunları, Edebi Türler

Abstract

This study investigates various types of literary prose in the form of novel, drama, and short story. Fiction brings about enjoyment and makes our minds to quicken our sense of life. The history is full of falsehoods and fictions are full of the truth. The fiction may be classified into two categories; escape literature and literature of interpretation. The former has been written purely for entertainment, but the latter is written for deepening and sharpen our awareness of life. The first one takes us away from the real world, but the second one takes us—through imagination—to the depth of the real world. The difference does not lie in the absence or presence of facts. The escape literature has an object of pleasure, but interpretive has inclusive object pleasure plus understanding and may have no moral at all in any conventional sense.Keywords
Novels, Short Stories, Drama Plays, Literary Types

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri