INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

M. ZEKİ DUMAN’IN KUR’AN-I KERİM VE TIBBA GÖRE TÜP BEBEK GÖRÜŞÜ
(M. ZEKI DUMAN’S VIEW ABOUT IN VITRO FERTILIZATION ACCORDING TO QUR’AN AND MEDICINE )

Author : Muhammed Fatih ARSLANHAN    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 41
Page : 2359-2367
    


Summary

Kur’an-ı Kerimde düşünmeyi, akletmeyi emreden birçok ayetle karşılaşmaktayız. Bu ayetlerden bir kısmı da etrafımızdaki olup biten olaylarla alakalı, üzerinde düşünmemiz gerektiğini, ayetleri direk okuyup geçmemeyi, içerdiği derin manaları düşünüp incelememizi tavsiye etmektedir. Bu ayetleri tefekkür ederken günümüzde yapılan bilimsel tefsir çalışmalarını, bilimsel anlamda ortaya atılan Kur’an ayetleriyle ilgili iddiaları, ayetlerin ilimle olan ilişkilerini de incelememiz, doğru veya yanlışı, hak veya batılı tespit etmemiz bizler için yol gösterici olacaktır.

M. Zeki Duman da insanların Kuran bilgilerini düşünüp anladığı takdirde, kesin delilleri ve açık net ifadeleriyle, Kuran’ın tam bir ilim kaynağı olduğunu ifade etmektedir. Eserlerinde de selim akla ters düşen gelenekçi yaklaşımın ortadan kaldırılması gerektiğini; aksine ilme, tefekküre, yenilikçiliğe kapı açılması gerektiğini öne sürmüştür. Bu bağlamda biz de bu çalışmamızda M. Zeki Duman’ın bilimsel tefsir görüşünü, eserlerinde bilimsel tefsirin yansımalarını ve Kur’an’a ve tıbba göre tüp bebek görüşünü incelemeye ele almaya çalıştıkKeywords
Kur’an, Bilgi, Anlama, Tefsir, Bilim, Düşünme, Bilimsel

Abstract

In the Qur'an we encounter many verses that command to think, to reason. Some of these verses suggest that we should think about the events happening around us, not to read superficially, examine the deep meanings it contains. While we are contemplating these verses, examining the exegesis studies done today, the claims based on scientific evidences about Qur'anic verses and the relationship between the verses and the science, determining the right or wrong, rights and superstitions will be directive for us.

M. Zeki Duman states that if people think and perceive the meaning of the Qur'an, it is a complete source of knowledge, with definite proofs and clear expressions. In his works, the traditional approach, which contradicts the benign mind, should be eliminated; on the contrary, he argued that a gate should be opened to science, contemplation and innovation. In this context, in this study, we tried to examine M. Zeki Duman's view of scientific exegesis, the reflections of scientific exegesis in his works and the view of IVF according to Qur'an and medicineKeywords
Qur’an, Knowledge, Comprehension, Commentary, Wisdom, Thinking, Scientific