INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

FUAT SEZGİN'İN BATI MERKEZLİ BİLİM TARİHİ ELEŞTİRİSİ
(FUAT SEZGİN’S CRİTİCSM OF WEST CENTERED HISTORY OF SCIENCE )

Author : Aykut KÜÇÜKPARMAK    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 42
Page : 2576-2585
    


Summary

Avrupamerkezci paradigma genel anlamda, düşünce ve medeniyet tarihinin Antik Yunan’la başlayan ve ortaçağdan geçerek modern döneme ulaşan bir etkinlik olarak Batı’ya özgü olduğunu dile getirir. Bu yaklaşım özellikle bilim tarihinin Antik Yunan’dan başlayan ve yalnızca Batı’lıların katkıda bulunduğu bir süreç olarak ele alınmasına neden olmaktadır. Bunun sonucu olarak gerek Antik Yunan öncesi diğer medeniyetlerin, gerekse de Ortaçağ’da İslam medeniyetinin bilim tarihine katkıları görmezden gelinmiş ve yok sayılmıştır. Bu çerçevede Fuat Sezgin’in çalışmaları ve ortaya koyduğu tezler hâkim bilim tarihi anlayışına ve bilimsel faaliyetlerin tarihi seyrine dair varsayımları temelden değiştirecek niteliktedir. Fuat Sezgin bilim tarihine dair, bilimsel faaliyetleri yalnızca bir medeniyet havzasına ait gören hâkim yaklaşım yerine, bu etkinliği tüm insanlığın ortak mirası olarak ele alan ve tüm medeniyet havzalarının katkılarını teslim eden daha nesnel bir yaklaşım ortaya koyar.Keywords
Fuat Sezgin, Avrupamerkezci Paradigma, Bilim Tarihi.

Abstract

In general terms, the Eurocentric paradigm states that the history of civilization and thought which as an activity starting with Ancient Greece and reaching the modern era belongs to the West. This approach causes especially the history of science to be considered as a process which starting from Ancient Greek and contributed only by the Westerns. As a result of this, contributions of both civilizations before the Ancient Greece and Islamic civilization to the history of science in the Middle Ages have been ignored. In this context, Fuat Sezgin's studies and thesis are fundamentally changing the assumptions about prevalent idea of history of science and his cruising. Instead of the dominant approach that sees scientific activities as belonging to a civilization basin, Fuat Sezgin introduces a more objective approach that treats this activity as a common heritage of all humanity and accepts the contributions of all civilization basins.Keywords
Fuat Sezgin, Eurocentric paradigm, History of science.