INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

PETROL FİYATLARININ VE PETROL İŞLETMELERİNİN AZERBAYCAN EKONMİSİNE ETKİSİ
(THE EFFECT OF OIL SECTOR AND OIL COMPANIES ON AZERBAIJAN ECONOMY )

Author : Akshin FIRIDUNLU    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 43
Page : 3097-3106
    


Summary

Azerbaycan'ın petrol stratejisi, ülkenin dış ticaret pozisyonlarının çeşitlendirilmesi ve ülkenin jeoekonomik etkisinin gelişme koşullarını oluşturdu. Şu anda, Azerbaycan dünya çapında 165 ülke ile iş birliği yapıyor. Azerbaycan, komşu ülkelerden Türkiye ve Gürcistan'dan gelen petrol ve doğal gaz arzında önemli bir rol oynamaktadır. Şu anda Azerbaycan, Avrupa'nın enerji güvenliğini sağlayacak projeler üzerinde çalışıyor. Şah Deniz sahasındaki dev gaz potansiyelinin keşfi ülkemizin petrol ve gaz stratejisine katkıda bulunmuş ve ekonomik güvenliğin güçlendirilmesinde yeni bir yönelime yol açmıştır. Petrol ve gaz faktörü zaten ekonominin gelişmesi için kilit bir araç haline gelmiştir. Bu açıdan, seçtiğimiz konu güncel bir konudur. Araştırmanın temel amacı, Azerbaycan Cumhuriyeti`nin petrol sektörünün incelenemesi, petrol şirketlerinin ekonomiye etkisini ortaya çıkarmaktır.Keywords
Azerbaycan Cumhuriyeti, Petrol sektörü, Socar

Abstract

Azerbaijan's oil strategy, diversification of the country's foreign trade positions and the conditions for the development of the country's geoeconomic impact. Currently, Azerbaijan is cooperating with 165 countries around the world. Azerbaijan, Turkey and neighboring countries play an important role in oil and natural gas supply from Georgia. Azerbaijan is currently working on projects that will ensure the energy security of Europe. The discovery of the giant gas potential in the Shah Deniz area contributed to our country's oil and gas strategy and led to a new direction in strengthening economic security. The oil and gas factor has already become a key tool for the development of the economy. In this respect, the issue we have chosen is a current one. The main purpose of the study is to examine the oil sector of the Republic of Azerbaijan and to reveal the effect of oil companies on the economy.Keywords
Republic of Azerbaijan, Oil sector, Socar