INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

PETROL DIŞI SEKTÖR GELİŞİMİNİN AZERBAYCAN EKONOMİSİNE ETKİSİ
(THE EFFECT OF NON-PETROLEUM SECTOR DEVELOPMENT ON AZERBAIJAN ECONOMY )

Author : Arif ABBASOV    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 43
Page : 3190-3197
    


Summary

Azerbaycan, yakıt ve enerji modelinden yenilikçi bir modele geçişte bir dönüm noktasındadır. Ülkenin ekonomik gelişimi, düşük petrol fiyatları döneminde devlet politikasının ana yönüdür. Hükümet programlarının çoğu, petrol dışı sektörün gelişmesini desteklemeye odaklanmaktadır. Bu, ekonominin tüm sektörlerinin aşamalı olarak yeniden canlandırılmasının gerçekleştirildiği Stratejik Yol Haritasının devlet kavramı ile kanıtlanmaktadır. Makale, turizm endüstrilerinin gelişmesinde, hidrokarbon rezervlerinin rasyonel kullanımında, kentsel gelişimin gelişmesinde ana yönleri tartışıyor. Makale ayrıca, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin dünya ekonomisine entegrasyonunu ve ulaştırma altyapısının yeniden yapılandırılması, ülkenin transit olanaklarının rasyonel kullanımı, yurtiçi nakliye firmalarının rekabet edebilirliğinin artırılması ve nakliye hizmetlerinin ihracatının geliştirilmesi nedeniyle dış ticaretin genişlemesini konu alıyor. Bazı endüstrilerin mevcut durumunun genelleştirilmesine dayanarak, makale ayrıca bazı önerilerde. bulunmaktadırKeywords
Ekonomi, Ekonomik Büyüme, Turizm

Abstract

Azerbaijan is at a turning point in the transition from a fuel and energy model to an innovative model. The economic development of the country is the main aspect of state policy in the period of low oil prices. Most government programs focus on supporting the development of the non-oil sector. This is evidenced by the state concept of the Strategic Roadmap, in which a gradual revitalization of all sectors of the economy is carried out. The article discusses the main aspects of the development of tourism industries, the rational use of hydrocarbon reserves, and the development of urban development. The article also focuses on the integration of the Republic of Azerbaijan into the world economy and the restructuring of transport infrastructure, the rational use of the country's transit facilities, the increase in the competitiveness of domestic transport companies and the expansion of foreign trade due to the development of export of transport services. Based on the generalization of the current situation of some industries, the article also makes some recommendationsKeywords
Economy, Economic Growth, Tourism