INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

İLK YARDIMI KONU ALAN KAMU SPOTLARININ İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF PUBLIC SPOTS ON THE FIRST AID SUBJECT )

Author : C. Gazi UÇKUN  ; Barış DEMİR; Aykut TOSUN & Asiye YÜKSEL  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 44
Page : 3544-3551
    


Summary

Kamu spotu uygulaması, toplumda dikkat çekilmek istenilen konularda farkındalık yaratma ve iletişim çalışmalarında kullanabilecek etkili araçlardan biridir. Kamu spotu olarak tavsiye edilen yayınlar reklam süresinden yani ticari yayından sayılmamakta, bu nedenle kamu spotu ibaresi taşıyan yayınların ücretsiz veya düşük ücretle yayınlanması teşvik edilmektedir. İlkyardım “herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması veya durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.Toplumda ilk yardım farkındalığı arttırılmalıdır. Toplumda ilk yardım konusunda farkındalık yaratmak amacıyla yapılan kamu spotları resmi sitelerde taranmıştır. Yapılan taramalarda bulunan veriler, araştırma metodu bulgular kısmında sunulmuştur. 43 adet kamu spotları incelendiğinde 1 adet ilk yardım ile ilgili olan kamu spotu çalışmasına rastlanmıştır. Çalışma bu sayının toplumsal farkındalık yaratmada yetersiz olduğundan hareketle bilincin artırılmasına yönelik yeni kamu spot çalışmalarının yapılmasını önermektedir.Keywords
İlk Yardım, Kamu Spotu, RTÜK, Toplum Bilinci

Abstract

Public spot application is one of the effective tools that can be used in awareness raising and communication activities in the subjects that need attention in the society. Publications recommended as public spots are not counted from advertising period, commercial broadcasts; First Aid ilaç is a non-medicated application made with the available tools and equipment at the scene without the need for medical equipment until the medical help of the health personnel is provided in case of an accident or life-threatening situation, in order to prevent the saving of life or the deterioration of the situation. First aid awareness in the community should be increased. In order to raise awareness of first aid in the public, public spots were scanned on official sites. The data obtained from the surveys are presented in the research method findings section. When 43 public spots were examined, it was found that there were 1 public spot works related to first aid. As this number is insufficient in creating social awareness, it proposes to conduct new public spot works in order to raise awareness.Keywords
First Aid, Public Spot, RTÜK, Community Awareness