INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

GÜNEY KORE MUTFAĞINDA YAŞAYAN SERAMİKLER
(LIVING CERAMICS IN SOUTH KOREAN CUISINE )

Author : Ayşe GÜLER    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 44
Page : 3520-3543
    


Summary

Güney Kore’nin tarihsel geleneklere dayanan çağdaş seramik kültürünün yaşatılmasında, tarihsel değerlere bağlılıkları kadar, geleneksel yemek kültürleri etkilidir. Bu makalede, Güney Kore seramik ve yemek kültürü ilişkileri, tarihsel ve güncel boyutlarıyla tanıtılmış ve seramik kültürünün toplumsal boyutta yaygınlığını destekleyen araştırmalar, patent çalışmaları, organizasyonel ve sektörel katkılar, kültür ve sanat politikaları ve eğitim ve öğretim faaliyetleri örneklendirilmiştir. Besinleri hazırlamada kullanılan seramik mutfak gereçlerinin ve sofra seramiklerinin yemek kültürüne bağlı çeşitliliği ve işlevsel avantajları incelendiğinde, seramik eşyaların kültürel ve bilimsel açıdan, Koreli’lerin güncel yaşamlarında vazgeçilmez bir unsur olduğu anlaşılmaktadır. Yalnızca seramik alanından bakışla; Güney Kore’nin kültür odaklı kalkınmasında ve küresel ölçekte markalaşmasında, dış etkenlere rağmen tarihsel sürekliliğin, bilimsel düşünce, araştırma ve geliştirmeye dayanan yaşam anlayışının, eğitim sistemlerinin bütünselliğinde ve küresel duruşları ve diyaloglarında ulus birliğinin izleri takip edilebilmiştir. Ülke, küresel boyutta, her ulusun kendi kültürüne dair çalışmalarının planlanmasına örnek teşkil etmektedir.Keywords
Seramik, Yemek Kültürü, Güney Kore.

Abstract

Traditional food culture is as influential as South Korea’s commitment to its historical values to maintain contemporary ceramics culture based on its historical traditions. This article discusses the relationships between South Korean ceramics and food culture in terms of their historical and contemporary dimensions, and also offers examples of research, patent studies, organizational and sectoral contributions, cultural and artistic policies, and education and training activities that support the prevalence of ceramics socially. In examining the diversity and functional advantages of ceramic kitchen utensils and dining table ceramics used in food preparation depending on cuisine, it is understood that ceramic goods are an indispensable element in the daily lives of Koreans in terms of culture and science. By focusing on ceramics, on its journey of culture-oriented development and global branding, the article examines the traces of South Korea’s historical continuity despite external factors; the Korean philosophy of life based on scientific thought, research, and development; and the traces of the unity of the nation in the integrity of education systems and in its global stance and dialogues. The country globally serves as an example of how to plan studies conducted on the specific culture of any nation.Keywords
Ceramics, Food Culture,South Korea.