INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

YUSUF SURESİ BAĞLAMINDA GÜNÜMÜZ GENÇLERİNE ROL MODEL OLACAK İFFET TİMSALİ HZ. YUSUF
(A ROLE MODEL FOR THE YOUTH IN CONTEXT OF SURAH YUSUF: PROPHET JOSEPH AS SYMBOL OF CHASTITY )

Author : Osman KAYA  & Hacı ÇİÇEK  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 45
Page : 3800-3813
    


Summary

Kur’an, bir müminin ideal özelliklerini sayarken, iffetle ilgili önemli sıfatlara da yer verir. Ayrıca Kur’ân-ı Kerîm’de kıssaları anlatılan peygamberler, sahip oldukları benzer niteliklere ve çağrılarının ortak noktası olan tevhid inancına ilâve olarak, gönderildikleri dönem ve sosyal şartlara göre örnek davranışlar sergilemişlerdir. Yusuf (as) kıssasında kıskançlık, şehvet, ihanet, intikam gibi “kötülük” dürtülerinin arasından iffet, doğruluk, erdem gibi “iyilik ve ahlâk” değerlerinin öne çıkarak pratik hayata yansıması dikkat çekilir. Mısır Saray sosyetesinin önde gelen kadınlarından biri olan Züleyha’nın fitnesine karşı güçlü iradesiyle direnirken arkadan gömleği yırtılan Hz. Yusuf, iffet ve ismetin timsali olarak ortaya çıkmaktadır. Hz. Yusuf’un model kişiliğini oluşturan bu nitelikler arasında onun iffet konusunda sergilemiş olduğu ahlâkî olgunluk özellikle dikkat çekmektedir. İffetlerini koruma ile ilgili Kur’an’da birçok emir varken, günümüz insanının, özellikle de gençlerin bu değerlerden habersiz gibi davranmaları ve gayri meşru yaşam tarzlarını meşru gibi görmeleri, toplumun ne kadar değer kaybına uğramış olduğunun bir göstergesidir. Ayrıca toplumda iffet denilince, sadece kadınların akla gelmesi de yanlış bir anlayış olarak karşımıza çıkmaktadır. Oysaki Kur’an-ı Kerim’in Nur ve Ahzab surelerinde iffetlerini korumayla ilgili emirler anlatılırken hitap, erkeğe ve kadına ayrı ayrı vurgu yapılır. Cinsiyet unsuru dikkate alınarak “iffetli kadın karakteri” ve “iffetli erkek karakteri” inanan insanlara, edinilmesi bir kişilik özelliği olarak sunulur. Kur’an’da iffet timsali olarak iki kişiden söz edilir. Erkeklerden Hz.Yusuf, kadınlardan ise Hz. Meryem’dir. Ancak biz, bu çalışmamızda Hz. Yusuf’un örnekliğini açıklamaya çalışacağız.Keywords
: Kur’an, Hadis, İffet, Hz. Yusuf, rol model.

Abstract

Quran uses significant adjectives while depicting characteristics of a believer. The prophets, whose stories are told in The Holy Quran, displayed exemplary behaviors according to the era and the society which they were sent in besides the common qualities they had and their invitation to believe in Single God. Practical reflections of good moral and values such as chastity, righteousness and virtuousness are counted against malicious incentives such as jealousy, lust, betrayal, revenge in the best of the stories (ahsen’l-kasas). Prophet Yusuf is depicted as the symbol of chastity and virtue with his shirt torn from the backside while resisting against Zuleika’s sedition, who is one the outstanding women of Egyptian royal society. Moral maturity of Prophet Yusuf outstands among the qualities composing his model character. Negligence of so many orders dealing with chastity laid down in Quran, ignorance of them by contemporary people –especially by the youth- and regarding the illegitimacy as legitimate are all indicators of the degeneration grade of the society. On the hand, chastity is regarded as a virtue that should only be sought in women falsely. Yet, while keeping one’s chastity is ordered in Noor and AhzabSurahs men and women are each addressed with equal emphasis. Taking the gender into account, chaste woman and chaste man qualities are presented characteristic qualities to be adopted by believers. Two people are counted as symbols of chastity Prophet Yusuf among men and Virgin Mary. This presentation deals with Prophet Yusuf.Keywords
Quran, Hadith, Chastity, Prophet Yusuf, Role model.