INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

YAVAŞ GAZETECİLİK: YENİ MEDYA GAZETECİLİĞİ, HIZININ KURBANI MI OLUYOR?
(SLOW JOURNALISM: IS NEW MEDIA JOURNALISM A VICTIM OF SPEED? )

Author : Fırat ATA    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 45
Page : 3834-3839
    


Summary

Yeni medya, “etkileşim ve eş zamansız olabilme” gibi özellikleri sayesinde geleneksel medya karşısında pek çok avantaja sahiptir. Bu avantajlar, “depolama ve arşivleme, cevap verebilme, maliyet ucuzluğu, erişim kolaylığı ve hız” gibi kavramlarla açıklanabilir. Bu avantajların bazı durumlarda dezavantaja dönüştüğü görülebilir. Örneğin, yeni medyanın en önemli avantajlarından biri olarak görülen hız, yeni medya haberciliğinde bazı sorunları beraberinde getirmektedir. Haber içeriğinde yer alan bilgilerin onaylatmadan/doğrulatmadan anlık bir şekilde enformasyon sürecine sokulması, habercilik adına en önemli unsurlardan biri olan haberin güvenilirliğini ortadan kaldırmaktadır. Geleneksel habercilikte haberi derlemek, toparlamak ve doğrulatmak için yeterli zaman bulunmaktadır. Dolayısıyla haberi geç vermekle birlikte doğrulatarak verebilme imkânı da vardır. Bahsi geçen ilişkiler, bu çalışma kapsamında Susan Greenberg’in literatüre kazandırdığı “yavaş gazetecilik” kavramıyla ele alınmıştır. Yavaş gazetecilik kavramıyla haberin daha uzun sürede/daha etraflıca üretilmesi için gerekli olan zamanın ayrılması kastedilmektedir. Çalışmanın amacı, yeni medyanın “hız” avantajının kontrollü bir şekilde kullanılması gerektiğini aksi takdirde habercilik açısından önemli sorunların oluşabileceğini ortaya koymaktırKeywords
Yavaş gazetecilik, yeni medya, yeni medya gazeteciliği, geleneksel medya.

Abstract

The new media has many advantages over traditional media due to its features such as “interaction and being asynchronous”. These advantages can be framed by concepts such as “storage and archiving, responsiveness, cost-effectiveness, ease of access and speed”. These advantages appear to turn into disadvantages in some cases. For example, the concept of speed, which is seen as one of the most important advantages of new media, brings some problems in new media journalism. The fact that the information contained in the news content is instantly entered into the information process without approval/ verification, eliminates the credibility of the news, which is one of the most important elements in the name of journalism. In traditional journalism, there is enough time to compile, gather and verify the news. Therefore, it is possible to give the news lately as well as verifying it. In the context of this study, Susan Greenberg's concept of “slow journalism” is discussed. By slow journalism, it is meant to allocate the time necessary to produce the news in a longer period of time. The aim of the study is to demonstrate that the “speed” advantage of the new media should be used in a controlled manner, otherwise serious problems may arise in terms of journalism.Keywords
: Slow journalism, new media, new media journalism, traditional media.