INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KARS AŞIK SANATI
(ABOUT KARS ASHUG ART )

Author : Bora Nüsret NAMKOÇ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 50
Page : 270-279
    


Summary

Kars, âşık edebiyatı denilince akla ilk gelecek olan şehirlerden biridir. Dolayısıyla bu edebiyat üzerine araştırma yapmak isteyen kişilerin önceliği, bu şehre ve şehrin bulunduğu yöreye vermesi gerekir. Nitekim Türkiye âşıklık haritası çıkarılacak olsa Kars, Erzurum, Erzincan ve Sivas’ın en koyu renklerle boyanması gerekir. Kars, Dede Korkut'tan, Çobanoğlu'na kadar birçok güçlü âşık yetiştirmiştir. Bunlardan Zihni, Şenlik, Ceyhuni, Bahri, Kahraman, İrfani, Müdami, Kasapoğlu, Hıfzı, Cemal Hoca, Nihani, Karahanlı gibi isimler akla ilk gelen isimlerdir. Âşıklar genellikle bir ustadan ders alarak yetişirler. Bununla birlikte âşıklara rüyalarında –bir mükâfat diyebileceğimiz- bade içirilir ve âşıklık, ilahi bir destekle pekiştirilmiş olur. Hikâyelerde sevdiği erkeği veya kızı görmesi yasaklanan âşık, sevgiliyi görememenin derdiyle yanıp tutuşursa da elinden bir şey gelmez. Bu çaresizliğin altında bir dini güç belirir ve bu güç, genç âşıklara yardım eder. Birbirini göremeyen gençlere, rüyalarında aksakallı, nur yüzlü bir pir görünür ve onlara daha önce tatmadıkları bir içecek içirir. İşte bu aşk badesidir.Keywords
Âşık, Kars, Bade, Âşıklık Geleneği

Abstract

Kars is one of the first cities to come to mind when we talk about Minstrel Literature. Therefore, people who want to do research on this literature should give priority to this city and the region where the city is located. Indeed, if the minstrelsy map of Turkey is surveyed, Kars, Erzurum, Sivas and Erzincan must be painted with the darkest colour. Kars has raised many powerful minstrels from Dede Korkut to Çobanoğlu. The names such as Zihni, Şenlik, Ceyhuni, Bahri, Kahraman, İrfani, Müdami, Kasapoğlu, Hıfzı, Cemal Hoca, Nihani, Karahanlı are the first names that come to mind. Minstrels usually come through by taking lessons from a master. Nevertheless, wine is drunk to minstrels in their dreams which we can call a reward and minstrelsy is reinforced by divine support. Even if minstrels who are forbidden to see the man or the girl they love in the stories ache for not being able to see the lover, nothing can be done. Under this helplessness, a religious force emerges and helps the young lovers. A white-bearded and light-faced sage appears in the dreams of young people who cannot see each other and makes them drink a beverage they have never tasted before. That's the wine of love.Keywords
Minstrel, Kars, Minstrel Tradition