INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KKTC’DE BİREYSEL REFAH GÖSTERGELERİNDEKİ DEĞİŞİMİN ANALİZİ
(ANALYSIS OF CHANGE IN INDIVIDUAL WELFARE INDICATORS IN TRNC )

Author : Ayşe ÇOBAN    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 48
Page : 4697-4701
    


Summary

Bu çalışmanın amacı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bireysel refah göstergelerindeki değişimin analiz edilmesidir. 1977-2016 yılı verilerinin ele alındığı analizlerde, kişi başına elektrik tüketimi, kişi başına akaryakıt tüketimi, bin kişiye düşen otomobil sayısı, bin kişiye düşen telefon sayısı ve bin kişiye düşen cep telefonu sayısı verileri dikkate alınmıştır. Analiz sonuçlarına göre ele alınan dönemde kişi başına elektrik tüketimi 2.9 kat, kişi başına akaryakıt tüketimi 1 kat, bin kişiye düşen otomobil sayısı 3.2 kat, bin kişiye düşen telefon sayısı 4.8 kat ve son olarak bin kişiye düşen cep telefonu sayısı 488 kat atmıştır.Keywords
Bireysel Refah, Refah Göstergeleri, KKTC.

Abstract

The aim of this study is to analyze the change in the individual welfare indicators in the Turkish Republic of Northern Cyprus. In the analyzes, which were taken into consideration in 1977-2016 data, electricity consumption, per capita fuel consumption, number of automobiles per thousand people, number of phones per thousand persons and number of mobile phones per thousand people were taken into consideration. According to the results of the analysis, electricity consumption per capita in the period handled was 2.9 times, fuel consumption per capita was 1 time, the number of cars per thousand people was 3.2 times, the number of the phone number decreased to 4.8 times, and the number of mobile phones decreased to 488 times.Keywords
Individual Welfare, Welfare Indicators, TRNC.