INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

DEĞER AKIŞ HARİTALAMA SÜRECİ VE BİR İŞLETMEDE UYGULAMA
(APPLICATION PROCESS AND VALUE STREAM MAPPING IN A COMPANY )

Author : Ahmet SARUCAN  & Ahmet YILMAZ  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 46
Page : 4131-4140
    


Summary

Bu çalışmada bir imalat işletmesinin üretim alanlarındaki israfların, önüne geçilmesi ve daha verimli bir üretim gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Konya’da katlanır bomlu vinç (knuckle boom crane) imalatı yapan bu firmada, ilk önce mevcut durum haritası çıkarılarak israflar gözlenmiştir. İsrafların ortadan kaldırılabilmesi için yalın üretim tekniklerinden faydalanılmıştır. Daha sonra, yapılan iyileştirmelerle birlikte gelecek durum haritası oluşturulmuştur. Tesisteki montaj alanına kurulan yeni üretim sistemi sayesinde, israflarda önemli bir düşüş sağlanarak montaj hattının üretim kapasitesi artırılmıştır.Keywords
Değer Akış Haritalama, Vinç Sanayisi, Yalın Üretim

Abstract

In this study, it is aimed to prevent waste in the production areas of a manufacturing company and to realize a more efficient production. In this company, which manufactures knuckle boom crane in Konya, wastes have been observed by first mapping of the current value stream. Lean production techniques have been used to eliminate waste. With the improvements made, a future value stream map has been created. Thanks to the new production system installed in the assembly area of the plant, a significant reduction in waste have been achieved and the production capacity of the assembly line has been increased.Keywords
Crane Industry, Lean Production, Value Stream Mapping