INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ULUSLARARASI BEŞ YILDIZLI ZİNCİR OTEL İŞLETMELERİNİN YİYECEK VE İÇECEK BÖLÜMÜNDE MALİYET KONTROLÜ UYGULAMALARI VE ANKARA İLİ ÖRNEĞİ
(INTERNATIONAL FIVE STAR CHAIN HOTEL FACILITIES COST CONTROL APPLICATIONS IN FOOD AND BEVERAGE DEPARTMENT AND THE CASE OF ANKARA PROVINCE )

Author : Ahmet BÜYÜKŞALVARCI  AHMET BUYUKŞALVARCI; GÖKHAN ŞENER  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 47
Page : 4187-4197
    


Summary

Bu çalışmanın temel amacı, Ankara iline ait uluslararası zincir statüsündeki 5 yıldızlı konaklama işletmelerindeki yiyecek ve içecek alanında hizmet veren bölümlerdeki maliyetlerin kontrolünü ve işleyişini analiz etmektir.

Makalenin araştırma bölümü Ankara ilindeki 5 yıldızlı ve uluslararası zincir statüsündeki 12 otelden 8 tanesinde çalışanlar ile röportaj yapılarak gerçekleştirilmiştir. Belirtilen otellerdeki üst kademe çalışan görevliler ile görüşme sağlanmış olup, belirtilen görevliler otellerin restoran, bar, satın alma, depo, önbüro ve yiyecek-içecek koordinatörlüğü bölümlerinde çalışmaktadır. 

Görüşme tekniğiyle elde edilen veriler analiz edilmiş olup, otellerdeki ürün teslim alma, depolama, departmanlara ürün yönlendirme, yiyecek ve içecek üretimi prosedürleri ve otellerde meydana gelen hırsızlık olaylarının önüne geçilmesi için yürütülen çalışmalar hakkında bulgular elde edilmiştir. Farklı otellerin ve farklı markaların prosedürleri zaman zaman değişkenlik gösterse de günümüz teknolojisinden faydalandıkları gözlemlenmiş ve birçok konuda operasyonel faaliyetlerini aynı uygulamalarla yürüttükleri tespit edilmiştir. Sonuç olarak bütün konaklama işletmelerinin marka ve müşteri memnuniyeti standartları çerçevesinde hedeflediği amaç minimum insan kaynaklarıyla, maksimum kâr oluşturmaktır.Keywords
Maliyet, Maliyet Kontrolü, Otel İşletmeleri, Yiyecek ve İçecek

Abstract

The main objective of this study is to analyze and control operations of the costs in the food and beverage sector in the 5-star chained-brands of international accommodation establishments in Ankara province.

The research section of the article was carried out by interviewing 8 of the 12 international chains of 5 stars hotels in Ankara. Interviews with high-ranking staff in the mentioned hotels are provided, and the employees are being worked in the hotels’ divisions of restaurants, bars, purchasing, warehouses, front offices and food and beverage management departments.

The data obtained from the interview technique were analyzed and the findings were gathered about the works carried out product receiving, storage, product transferring to the other departments, food and beverage production procedures and preventing thefts in hotels. Although the procedures of different hotels and different brands vary from time to time, it has been observed that they have benefited from today's technology, so they have been carrying out their operational activities with the same applications on many tasks. As a result, the aim of all accommodation businesses within the framework of brands and customer satisfaction standards is to create maximum profit with minimum human resources.Keywords
Cost, Cost Control, Hotel Management, Food and Beverage